سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
سازمان دانشجویان ایران ـ جهاد دانشگاهی

تقدیر از دست اندرکاران سومین گردهمایی دانشجویی حامی محیط زیست

با حضور معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و مشاورین جوان ریاست سازمان محیط زیست از دست اندرکاران سومین گردهمایی گروههای دانشجویی حامی محیط زیست تقدیر بعمل آمد.

همزمان با میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) ، با حضور مشاورین جوان ریاست سازمان محیط زیست ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ، رئیس جهاد دانشگاهی واحد لرستان و رئیس سازمان دانشجویان ، دست اندرکاران برگزاری سومین گردهمایی دانشجویی محیط زیست به بحث و بررسی در مورد نتایج برگزاری گردهمایی پرداختند.
در این نشست در ابتدا دکتر نادر دهقانی رئیس واحد جهاد دانشگاهی لرستان با ابراز تشکر از عوامل این گردهمایی ابراز امیدواری کرد که به وظایف و مسئولیت های محوله به خوبی عمل کنیم.همچنین جانی پور معاون فرهنگی واحد لرستان به مطالبی پیرامون برگزاری سومین گردهمایی دانشجویی محیط زیست پرداختند.
در ادامه بابایی مسئول شاخه اجتماعی سازمان دانشجویان طی سخنانی با ابراز تشکر و قدردانی از همه عوامل برگزاری گردهمایی ، بیان داشتند که اهداف این گردهمایی شامل ارتباط موثر با گروه ها و متشکل کردن این گروه ها در قالب باشگاه دانشجویان بوده است. همچنین با انتخاب نمایندگان مناطق هشتگانه باشگاه دانشجویان تشکیل شده است . در حال حاضر برنامه ریزی آموزشی، پژوهشی و کار آفرینی این حوزه شامل برگزاری مناظرات تخصصی محیط زیست و با موضوع محیط زیست در حال انجام می باشد.
در بخش دیگری از این مراسم مهندس نیکخواه مشاور جوان رئیس سازمان محیط زیست ضمن ابلاغ پیام تشکر سرکار خانم ابتکار به بیان مطالبی در جهت بهبود فعالیت های محیط زیستی دانشجویی پرداختند.ایشان با تاکید بر بحث آموزش گروه های دانشجویی حامی محیط زیست در جهت ارتقاء سطح کیفی فعالیت های این گروه ها به بیان مشکلات مطرح در این عرصه از جمله عدم هماهنگی بعضی از واحد های جهاد دانشگاهی و سازمان محیط زیست در هر استان پرداختند.همچنین از گروه های دانشجویی فعال در عرصه محیط زیست برای شرکت در جشنواره دستاوردهای محیط زیستی وپیگیری بحث اردوهای جهادی محیط زیستی از طریق باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست دعوت بعمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان دکتر پور علی ضمن انتقاد از فضای دولت قبلی در زمینه فعالیت های دانشجویی ،فضای دولت کنونی برای حمایت از فعالیت های محیط زیستی و محرومیت زدایی را در حوزه دانشجویی بسیار فراهم دانستندوتصریح کردند ، نتایج نظر سنجی موسسه افکار سنجی جهاد دانشگاهی(ایسپا) نشان می دهد که هم اکنون جهاد دانشگاهی یکی از مطمئن ترین نهاد های موثر در کشور است که در صورت هماهنگی با سازمان هایی همچون محیط زیست می توانند نتایج مطلوبی ایجاد نمایند.
در پایان این نشست توسط معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ، رئیس جهاد دانشگاهی واحد لرستان ، رئیس سازمان دانشجویان و مشاورین جوان ریاست سازمان محیط زیست از تمامی دست اندرکاران سومین گردهمایی محیط زیست با اهداء لوح سپاس تقدیر بعمل آمد .