سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
سازمان دانشجویان ایران ـ جهاد دانشگاهی

تأکید معاون رییس جمهور به وزیر علوم در مورد حمایت از فعالیت های باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی،«معصومه ابتکار»، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه ای به«محمد فرهادی»، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  بر لزوم توجه بیشتر و حمایت از فعالیت های باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست تأکید کرد.

 

در نامه آمده است؛ با عنایت به برگزاری انتخابات شورای مرکزی باشگاه، برگزاری سومین گردهمایی گروه های دانشجویی حامی محیط زیست و نظر به اهمیت همراهی دانشگاه ها در راهبری بهتر و فعالیت موثرتر باشگاه مورد اشاره، حمایت بیشتری از سوی دانشگاه ها و معاونت های فرهنگی وزارتخانه ها محقق شود.