سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
سازمان دانشجویان ایران ـ جهاد دانشگاهی

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست:سازمان ها اگر دلسوزی دارند باید از حرکت های دانشجویی حمایت کنند

سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه بازدید از غرفه باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست که در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست برپا شده، در گفت و گو با روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در مورد کلیت فعالیت های باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست گفت: بحث فعالیت های دانشجویی و درگیر شدن نسل جوان کشور در امور حفظ محیط زیست از بخشهایی است که  آرزوی همه بوده و نسلی که امروز در این مسیر تلاش میکند قادر است آینده مملکت را در دستش بگیرد و تبدیل به قشر بالنده و فعال و متخصص شود که میتواند نیازهای آتی کشور را مرتفع کند.

وی ادامه داد: اینکه دانشجو بتواند از زمانی که هنوز وارد چرخه کاری نشده، فعالیت های دانشجویی خود را آغاز کند بسیار قابل تقدیر است به همین منظور نیز باید مشکلات و موانع و محدودیت های سر راه آنان تا حد زیادی برداشته شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست را حرکتی بسیار مفید برشمرد و اظهار کرد: این حرکت باید توسط سازمان ها، دستگاه های مختلف اعم از خصوصی و دولتی و صنعتی و فرهنگی حمایت شود. چرا که این امر درواقع آینده کشور را می سازد.

وی افزود: اگر الان از این حرکت ها حمایت نکنیم و سنگ جلوی پای دانشجو بگذاریم قطعا ضرر و زیان آن در آینده گریبان مملکت را می گیرد. وظیفه این مسئله هم به یک فرد و یک سازمان برنمی گردد؛ اگر سازمان ها دلسوزی دارند باید به وظایف و مسٔولیت های خود عمل کنند و از حرکت های دانشجویی اینچنینی حمایت کنند.

متصدی ادامه داد: ما در بخش معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از ایده های خوب استقبال می کنیم  که حمایت از پایان نامه های مربوط به این حوزه جزئی از همین فعالیت ها است.

وی در پاسخ به این پرسش که چه حجمی از پایان نامه های محیط زیستی را امسال دریافت کردید اظهار داشت: در حال حاضر تعداد این پایان نامه های دریافتی را ندارم.ولی ما در کمیته ای این پایان نامه ها را بررسی کرده و چنانچه تأییدیه های مربوطه را کسب کند به مراحل بعد نیز راه می یابد.