سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
سازمان دانشجویان ایران ـ جهاد دانشگاهی

مدیرکل محیط زیست گیلان: نتوانسته ایم از ظرفیت دستگاه ها برای حفاظت از محیط زیست استفاده کنیم

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت:اگر امروز مشکل زیست محیطی استان و سایر نقاط کشور بسیار پررنگ بنظر می رسد به این دلیل است که نتوانستیم از ظرفیت همه علوم و همچنین دستگاه ها برای حل مشکلات محیط زیست استفاده کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، نشست توجیهی برگزاری چهارمین گردهمایی گروه های دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی روز گذشته ۱۹ اردیبهشت ماه جاری با حضور محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان، مهدی کاظمی خالدی، رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و رسایی، رئیس جهاددانشگاهی گیلان برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمدپور گفت: اگر بخواهیم مشکلات را حل کنیم و برای دوره کاری خود عملکرد شفافی ارائه دهیم، نیاز داریم که همه گروه ها و تشکل ها ورود کنند؛ اگر امروز مشکل زیست محیطی استان و سایر نقاط کشور بسیار پررنگ بنظر می رسد به این دلیل است که نتوانستیم از همه علوم و همچنین همه توان دستگاه ها برای حل مشکلات محیط زیست استفاده کنیم.

محمدپور گفت: ما در استان NGO ها و تشکل های بسیار پرکار و فعالی داریم ولی آنچه که باید تحت عنوان کار تیمی دانشجویان حامی محیط زیست فعالیت داشته باشند و در صورت لزوم یاور ما باشند، نداریم.

این مقام مسئول ادامه داد: ما اعتقاد داریم که دولت و دست اندرکاران دولت در استان باید به قدری شفاف عمل کنند که گزارش کار برای ارائه داشته باشیم. هرگز به دنبال اغراق برای بیان عملکردها نبوده ایم ولی آنچه که انجام دادیم هم کم نیست و هنوز بسیار راه نرفته داریم و برای اینکه بتوانیم بخشی از مشکلات را در بازه زمانی خاص برطرف کنیم باید همه به محیط زیست کمک کنند.

مدیرکل محیط زیست گیلان تصریح کرد: این ظرفیت وجود دارد که از پتانسیل های علمی در برگزاری گردهمایی دانشجویان حامی محیط زیست استفاده کنیم.

در ادامه این نشست مهدی کاظمی خالدی، رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با اشاره به برگزاری چهارمین گردهمایی ملی دانشجویان حامی محیط زیست کشور در گیلان، گفت: تاکنون سه گردهمایی به میزبانی تهران و لرستان برگزار شده است، در سال جاری هم بنابر ظرفیت موجود در جهاد دانشگاهی گیلان، این گردهمایی ملی شهریورماه سال جاری به میزبانی این استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست در هشت منطقه کشور با این هدف تشکیل شده که گرو ه های دانشجویی از استان های مختلف بتوانند در کنار هم فعالیت منسجمی را در راستای رفع معضلات زیست محیطی ارائه کنند.