سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
سازمان دانشجویان ایران ـ جهاد دانشگاهی

جلسه بررسی و تحلیل داوری دانشجویی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، نشست هم اندیشی تحلیل و بررسی «داوری دانشجویی» با حضور داوران دانشجویی مرحله کشوری پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی عصر روز گذشته ۱۹ تیرماه برگزار شد.

از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد می توان به افزایش جذابیت مسابقات و گزاره ها، کاهش حساسیت داوری در بین تیم های شرکت کننده، کاهش اعتراضات دانشجویان، بهره گیری از داوران جوان، ایجاد هماهنگی بیشتر بین داوران دانشجویی و داوران عضو هیات علمی و… اشاره کرد.

در نهایت نیز به منظور تسریع روند کاری و بهبود وضعیت داوری دانشجویی در مسابقات مناظره، نماینده ای برای هر یک از طرح های اعلام شده مشخص شد.

همچنین در پایان این نشست، لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود به داوران دانشجویی حاضر در مراسم اهدا شد.

لازم به ذکر است، از حضور «داوران دانشجویی» در مسابقات مناظره برای نخستین بار، سال گذشته به صورت پایلوت در پنجمین دوره مسابقات منطقه ای تهران استفاده شد و پس از تأیید نظر اعضای شورای علمی مسابقات، «داوران دانشجویی» توانستند در مرحله کشوری پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی نیز حضور داشته باشند و در کنار داوران عضو هیأت علمی مسابقات را داوری کنند.