جلسه شورای سیاستگذاری رویداد ملی-دانشجویی بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۸