مرحله کشوری نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

تاریخ : ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
مرحله کشوری نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران