مطالب دانشجویی - آرشیو

گاهنامه دانشجویی «فراسوی ذهن»

گاهنامه دانشجویی «فراسوی ذهن»

گاهنامه مستقل دانشجویی «فراسوی ذهن» با محوریت علمی_اجتماعی_فرهنگی و سیاسی از آبان ماه ۱۳۹۸ تا کنون منتشر میشود. گاهنامه فراسوی ذهن بر این است که آسیب‌های اجتماعی و علم روانشناسی را هر‌چه بیشتر به دانشجویان بشناساند.

ادامه مطلب