معرفی سازمان

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

یکی از سازمان های وابسته به جهاد دانشگاهی ، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی می باشد. این سازمان وابسته به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی که در سال ۱۳۷۷ به منظور ساماندهی مطلوب و توسعه مشارکت دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در زمینه های اجتماعی، سیاسی، علمی، صنفی، و فوق بنامه و در جهت تحقق استراتژی برنامه توسعه جهاد دانشگاهی مبنی بر «تاکید بر تقویت فرهنگ و ارزش های اسلامی در جامعه و به خصوص در نسل جوان و دانشجویان دانشگاه ها تاسیس گردیده است»

هدف از تاسیس سازمان دانشجویان، ایجاد زمینه  برای کشف ، شکوفایی، و اعتلای استعدادهای اجتماعی، سیاسی، هنری، علمی و فرهنگی دانشجویان و ارتقای همکاری و مشارکت آنان می باشد.

مرکز سازمان دانشجویان در تهران بوده و با تصویب شورای مرکزی سازمان می تواند در سایر واحدهای جهاد دانشگاهی شعبه دایر نماید.


سیاست ها و خط مشی های سازمان:

  • تاکید بر فرهنگ اصیل اسلامی و ارزش های انقلاب اسلامی مصرح در آؤاو اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی در شئون سیاستگذاری، برنامه ریزی و عملیاتی سازمان
  • تعدد و تنوع بخشیدن به فعالیت های متناسب با ابعاد زندگی جوانان دانشجو
  • بهره گیری از حرکت های خودجوش دانشجویی و جلب مشارکت دانشجویان در اداره سازمان
  • جذب و سامندهای نیروهای دانشجویی در عرصه های سازندگی و موقعیت های ویژه کشور
  • تأکید بر فعالتی های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی در مناطق محروم
  • اهتمام به برقراری ارتباطات بین المللی بین دانشجویان ایرانی و دانشجویان سایر کشور ها به ویژه کشورهای اسلامی

اساسنامه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مصوب(اصلاحی) ۱۳۸۱/۶/۴