حسینیه مجازی دانشجویان ایران/ برگزاری مراسم عزاداری شعب سازمان دانشجویان در دهه اول محرم

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶