آخرین اخبار

پولی شدن فرایند آموزش عالی در بخش دولتی، خلاف عدالت اجتماعی است
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۹

پولی شدن فرایند آموزش عالی در بخش دولتی، خلاف عدالت اجتماعی است جدید

مرحله کشوری نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران که از سوی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به صورت مجازی در حال برگزاری است، با اجرای مناظره میان دو گروه راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی، طی امروز شنبه ۱۶ اسفندماه به صورت برخط ادامه یافت. بر این اساس مناظره امروز بر سر گزاره «پولی شدن فرایند آموزش عالی در بخش دولتی، خلاف عدالت اجتماعی است» با مشارکت دو گروه مصحف از استان یزد (به عنوان تیم موافق) و گروه فکرت از دانشگاه امیرکبیر (به عنوان تیم مخالف) انجام پذیرفت.
برای مقابله با تحریم‌‌های غرب، ایران باید سیاست نگاه به شرق را در پیش بگیرد؟
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۴

برای مقابله با تحریم‌‌های غرب، ایران باید سیاست نگاه به شرق را در پیش بگیرد؟ جدید

مخالفت و موافقت با گزاره «برای مقابله با تحریم‌‌های غرب، ایران باید سیاست نگاه به شرق را در پیش بگیرد»، موضوع اولین مناظره امروز نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی بود.
پرداخت کمک‌های معیشتی موجب افزایش رفاه اجتماعی می‌شود
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۸

پرداخت کمک‌های معیشتی موجب افزایش رفاه اجتماعی می‌شود جدید

آخرین مناظره از مرحله یک هشتم نهایی نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران عصر امروز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه به صورت مجازی و با مشارکت دو گروه موافق و مخالف برگزار شد و دو تیم «عمار» از استان هرمزگان (گروه موافق) و «آرمان» از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (گروه مخالف) بر سر گزاره «پرداخت کمک‌های معیشتی موجب افزایش رفاه اجتماعی می‌شود» به مناظره پرداختند.
نشست علمی ترویجی ویژه روز جهانی حیات وحش
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۷

نشست علمی ترویجی ویژه روز جهانی حیات وحش جدید

نشست علمی ترویجی ویژه روز جهانی حیات وحش به همت باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست برگزار می‌شود.
نظم اجتماعی تنها با زور تثبیت می‌شود
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۵

نظم اجتماعی تنها با زور تثبیت می‌شود جدید

مرحله یک هشتم نهایی نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران امروز با مشارکت دو گروه موافق و مخالف برگزار شد و دو تیم «رعد» از استان البرز (گروه موافق) و «دکتر یونایتد» از چهارمحال و بختیاری (گروه مخالف) بر سر گزاره «نظم اجتماعی تنها با زور تثبیت می‌شود» به مناظره پرداختند.

گزارش چند رسانه ای

گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی

پولی شدن فرایند آموزش عالی در بخش دولتی، خلاف عدالت اجتماعی است
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۹

پولی شدن فرایند آموزش عالی در بخش دولتی، خلاف عدالت اجتماعی است جدید

مرحله کشوری نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران که از سوی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به صورت مجازی در حال برگزاری است، با اجرای مناظره میان دو گروه راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی، طی امروز شنبه ۱۶ اسفندماه به صورت برخط ادامه یافت. بر این اساس مناظره امروز بر سر گزاره «پولی شدن فرایند آموزش عالی در بخش دولتی، خلاف عدالت اجتماعی است» با مشارکت دو گروه مصحف از استان یزد (به عنوان تیم موافق) و گروه فکرت از دانشگاه امیرکبیر (به عنوان تیم مخالف) انجام پذیرفت.
برای مقابله با تحریم‌‌های غرب، ایران باید سیاست نگاه به شرق را در پیش بگیرد؟
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۴

برای مقابله با تحریم‌‌های غرب، ایران باید سیاست نگاه به شرق را در پیش بگیرد؟ جدید

مخالفت و موافقت با گزاره «برای مقابله با تحریم‌‌های غرب، ایران باید سیاست نگاه به شرق را در پیش بگیرد»، موضوع اولین مناظره امروز نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی بود.
پرداخت کمک‌های معیشتی موجب افزایش رفاه اجتماعی می‌شود
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۸

پرداخت کمک‌های معیشتی موجب افزایش رفاه اجتماعی می‌شود جدید

آخرین مناظره از مرحله یک هشتم نهایی نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران عصر امروز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه به صورت مجازی و با مشارکت دو گروه موافق و مخالف برگزار شد و دو تیم «عمار» از استان هرمزگان (گروه موافق) و «آرمان» از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (گروه مخالف) بر سر گزاره «پرداخت کمک‌های معیشتی موجب افزایش رفاه اجتماعی می‌شود» به مناظره پرداختند.
نظم اجتماعی تنها با زور تثبیت می‌شود
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۵

نظم اجتماعی تنها با زور تثبیت می‌شود جدید

مرحله یک هشتم نهایی نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران امروز با مشارکت دو گروه موافق و مخالف برگزار شد و دو تیم «رعد» از استان البرز (گروه موافق) و «دکتر یونایتد» از چهارمحال و بختیاری (گروه مخالف) بر سر گزاره «نظم اجتماعی تنها با زور تثبیت می‌شود» به مناظره پرداختند.
رحم اجاره‌ای باید قانونی شود
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۱

رحم اجاره‌ای باید قانونی شود جدید

ششمین مناظره از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات ملی مناظره دانشجویی به گزاره «رحم اجاره‌ای باید قانونی شود» پرداخت. 
برای حفظ سلامت اخلاقی جامعه دولت باید سایت‌های غیر اخلاقی را فیلتر کند
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۸

برای حفظ سلامت اخلاقی جامعه دولت باید سایت‌های غیر اخلاقی را فیلتر کند جدید

پنجمین مناظره از مرحله یک هشتم نهایی  با گزاره «برای حفظ سلامت اخلاقی جامعه دولت باید سایت‌های غیر اخلاقی را فیلتر کند» بین دو تیم اندیشه نو به عنوان موافق و تیم انسان به عنوان مخالف امروز سیزدهم اسفندماه برگزار شد.
جامعه مقدم بر فرد است؟
۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۵۷

جامعه مقدم بر فرد است؟ جدید

اصالت فرد یا جامعه، جوامع ایدئولوژیکی که اصالت را به یکی از این دو داده‌اند، مالکیت، حفظ ازادی‌های فردی و … مهم‌ترین مبانی و مؤلفه‌های مناظره دو گروه دانشجو بر سر گذاره «جامعه مقدم بر فرد است» بود.
روند کلی دینداری در ایران رو به افول است
۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۹

روند کلی دینداری در ایران رو به افول است جدید

مناظره دوم مرحله یک هشتم نهایی نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی به گزاره «روند کلی دینداری در ایران رو به افول است.» بین دو تیم حاج قاسم به عنوان موافق و تیم رمز و راز به عنوان مخالف برگزار شد.
برای بهبود شرایط اقتصادی ایران پیوستن به fatfضروری است
۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۵

برای بهبود شرایط اقتصادی ایران پیوستن به fatfضروری است جدید

اولین مناظره مرحله یک هشتم نهایی نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، صبح امروز ۱۴ اسفندماه با گزاره «برای بهبود شرایط اقتصادی ایران پیوستن به fatfضروری است» برگزار شد.
برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی شده است
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۴۲

برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی شده است جدید

مرحله کشوری نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در نوبت عصر امروز با مشارکت دو گروه موافق و مخالف برگزار شد و دو تیم سیزیف به عنوان گروه موافق و آرمان (خواجه نصیر) به عنوان گروه مخالف بر سر گزاره «برخورد قضایی موجب کاهش فساد اقتصادی شده است» به مناظره پرداختند.
در ایران باید رادیو و تلویزیون خصوصی داشته باشیم
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۴۱

در ایران باید رادیو و تلویزیون خصوصی داشته باشیم جدید

مرحله کشوری نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران امروز دوشنبه ۱۱ اسفندماه در نوبت عصر با برگزاری دو مناظره ادامه داشت. در مناظره اول دو تیم آسا (گروه موافق) و عمار (گروه مخالف) بر سر گزاره «در ایران باید رادیو و تلویزیون خصوصی داشته باشیم» به مناظره پرداختند.
کمرنگ شدن ارزش‌های دینی در سطح جامعه، موجب بروز پدیده ازدواج سفید است
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۴۰

کمرنگ شدن ارزش‌های دینی در سطح جامعه، موجب بروز پدیده ازدواج سفید است جدید

دو گروه دانشجو در قالب گروه موافق و مخالف بر سر گذاره کمرنگ شدن ارزش‌های دینی در سطح جامعه، موجب بروز پدیده ازدواج سفید است، مناظره کردند.
آیا کاهش تعهدات برجامی ایران، سیاست درستی در مقابل خروج آمریکا از برجام است
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۲

آیا کاهش تعهدات برجامی ایران، سیاست درستی در مقابل خروج آمریکا از برجام است جدید

«کاهش تعهدات برجامی ایران، سیاست درستی در مقابل خروج آمریکا از برجام است» موضوع مرحله مقدماتی نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی بود که دو گروه در قالب موافق و مخالف دیدگاه‌های خود را در خصوص آن بیان کردند.
آیا شغل مادران برای تربیت فرزندان خطرآفرین است؟
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۲۹

آیا شغل مادران برای تربیت فرزندان خطرآفرین است؟ جدید

موافقت و مخالفت با موضوع «مادران شاغل تربیت فرزندانشان را به خطر می‌‎اندزاند»، آخرین مناظره امروز، ۱۰ اسفندماه دانشجویان در مرحله کشوری نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی بود.
آیا موزه‌های غربی باید آثار باستانی را به کشورهای مبدأ آنها بازگرداند؟
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۰۰

آیا موزه‌های غربی باید آثار باستانی را به کشورهای مبدأ آنها بازگرداند؟ جدید

توان یا عدم توان مطالعه و نگه داری از آثار باستانی مهم ترین مطلب مناظره دو گروه موافق و مخالف گذاره «موزه‌های غربی باید آثار باستانی را به کشورهای مبدأ آنها بازگرداند» در نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی بود.

باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست

نشست علمی ترویجی ویژه روز جهانی حیات وحش
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۷

نشست علمی ترویجی ویژه روز جهانی حیات وحش جدید

نشست علمی ترویجی ویژه روز جهانی حیات وحش به همت باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست برگزار می‌شود.
آغاز کار طرح «پژوهشگر سلام» با هدف نزدیک کردن فضای پژوهش به فضای عمومی جامعه
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۹

آغاز کار طرح «پژوهشگر سلام» با هدف نزدیک کردن فضای پژوهش به فضای عمومی جامعه

دبیر موسسه علمی پژوهشی پیشتازان اندیشه نو از آغاز کار طرح رسانه ای «پژوهشگر سلام» با هدف هرچه بیشتر نزدیک کردن فضای پژوهش به فضای عمومی خبر داد.
وبینار شناخت و اهمیت حفاظت از تالاب های کوهستانی ایران
۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۵

وبینار شناخت و اهمیت حفاظت از تالاب های کوهستانی ایران

نشست علمی-آموزشی با موضوع شناخت و اهمیت حفاظت از تالاب های کوهستانی ایران- به صورت وبینار در ۱۹ بهمن با همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی، تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست، موسسه بوم شناسان توسعه پایدار وادی و انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران برگزار شد.
رویکردهای زیست بومی در حفاظت از تالاب های بین المللی ایران
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۶:۱۶

رویکردهای زیست بومی در حفاظت از تالاب های بین المللی ایران

باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی با همکاری تشکل های دانشجویی؛ وبینار رویکردهای زیست بومی در حفاظت از تالاب های بین المللی ایران را به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون رامسر و روز جهانی تالابها برگزار می کند.
انتشار گاز گلخانه‌ای عامل اصلی گرمایش جهانی و تهدیدی جدی برای بنادر در جهان
۰۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۹

انتشار گاز گلخانه‌ای عامل اصلی گرمایش جهانی و تهدیدی جدی برای بنادر در جهان

در نشست علمی آموزشی با موضوع حمل و نقل دریایی و نقش آن در انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان، سحر آذرکمند گفت: بر اساس مطالعات اتحادیه بین المللی بنادر (IAPH)، افزایش انتشار گاز گلخانه‌ای عامل اصلی گرمایش جهانی و تهدیدی جدی برای بنادر در جهان است.
معرفی اعضای شورای مرکزی
۲۱ دی ۱۳۹۹ | ۱۶:۳۴

معرفی اعضای شورای مرکزی

در این بخش به معرفی اعضای شورای مرکزی دوره ها اول و دوم باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی میپردازیم.
آلودگی هوا بحرانی در سایه و خطرناک‌تر از کرونا
۱۵ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۴۲

آلودگی هوا بحرانی در سایه و خطرناک‌تر از کرونا

در نخستین نشست سلسله نشست‌های HSE ایران با حضور اعضای اتحادیه انجمن علمی محیط زیست ایران و همچنین بوم‌شناسان توسعه پایدار، مظاهر معین الدینی گفت: آلودگی هوا سالانه ۷.۳ میلیون نفر را دچار مرگ زودرس می‌کند در صورتی که تلفات جانی کرونا بعنوان چالش اصلی حال حاضر جهان در سال حدوداً ۱.۴ میلیون نفر است.
نشست اول با محوریت مبانی آلودگی هوا و قانون هوای پاک
۰۸ دی ۱۳۹۹ | ۱۶:۰۴

نشست اول با محوریت مبانی آلودگی هوا و قانون هوای پاک

بهداشت، ایمنی و محیط زیست از مهمترین مسائلی هستند که هر فرد در هر سطحی در محیط کار و زندگی باید بدان توجه نماید و غفلت از این موضوع صدمات و ضایعات جبران ناپذیری را موجب خواهد شد و چه بسا زندگی فرد و حتی همکاران او را به خطر بیاندازد و آسیب های فراوانی را نیز به محیط زیست وارد سازد که خود جای تامل بسیار است.
برنامه رپیتوین همزمان با جشن شب یلدا در رایو باشگاه
۰۳ دی ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۵

برنامه رپیتوین همزمان با جشن شب یلدا در رایو باشگاه

قسمت اول برنامه رپیتوین همزمان با جشن شب یلدا در رایو باشگاه منتشر شد.

بازی‌های خلاق

گام‌های طراحی بازی رومیزی
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۲

گام‌های طراحی بازی رومیزی جدید

به رسم مقالات گذشته، از این هفته به صورت تخصصی‌تر به بررسی حوزه بازی‌های رومیزی می‌پردازیم و از ابتدایی‌ترین موضوع این حوزه، بررسی را شروع کرده و در ادامه تمامی مراحل طراحی یک بازی رومیزی را کنکاش می‌کنیم. مفاهیم اصلی شامل ایده‌ها، طراحی، توسعه، تولید، سرمایه‌گذاری جمعی، فروش و بازاریابی می‌باشند. در مقاله امروز، به توصیف بازی‌های رومیزی پرداخته و پیشنهاداتی را برای شروع ساخت یک بازی مطرح می‌کنیم.
بررسی موانع توسعه بازی های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان
۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۱

بررسی موانع توسعه بازی های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان جدید

یکی از ظرفیت‌هایی که در کشورمان ایران، محروم واقع شده ولی به شدت قابل توسعه است، بازی‌های بومی و محلی می‌باشد. به جرئت می‌توان گفت که ایران به لحاظ دارا بودن بازی‌های محلی، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان می‌باشد اما متاسفانه توجه کافی به آن‌ها نمی‌شود. در مقاله امروز، به بررسی چرایی این موضوع می‌پردازیم.
معرفی بازی باستانی Ludus dudodecim scriptorium
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۴۱

معرفی بازی باستانی Ludus dudodecim scriptorium جدید

در ادامه معرفی بازی‌های باستانی و تاریخی که به نوعی شناسنامه و تاریخ بازی‌های رومیزی هستند، در مقاله امروز به معرفی یک بازی باستانی دیگر می‌پردازیم. Ludus dudodecim scriptorium یاXII scripta ، یک بازی رومیزی محبوب در زمان امپراطوری روم می‌باشد. نام این بازی به معنی «۱۲ نشانه» است که احتمالاً به سه ردیف ۱۲ تایی اشاره دارد که روی صفحه بازی وجود دارد و در بیشتر نمونه‌های به‌جامانده از این بازی یافت می‌شود.
مزایای شرکت در مسابقات طراحی بازی
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۵:۵۹

مزایای شرکت در مسابقات طراحی بازی جدید

مسابقات طراحی بازی زیادی وجود دارند که در طول سال برگزار می‌شوند. برخی از شرکت‌کنندگان در این مسابقات به دنبال بازی‌هایی خاص مانند بازی‌های دو نفره یا تک‌نفره هستند، درحالیکه برخی دیگر برای هرگونه ارسال بازی آزاد هستند. ارسال بازی شما به بعضی از این مسابقات معمولاً هزینه‌هایی را شامل می‌شود. البته شرکت در اکثر این مسابقات کاملاً رایگان است. اما اگر برای شرکت در همه این مسابقات هم، شرکت‌کنندگان ملزم به پرداخت مبالغی بودند، آیا می‌ارزید؟
معرفی بازی سوسکی (Cock Roach Poker)
۰۹ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۰۳

معرفی بازی سوسکی (Cock Roach Poker) جدید

در مقاله امروز، به معرفی یک بازی مفرح و شاد که مناسب دورهمی‌های خانوادگی است می‌پردازیم. از اسم بازی مشخص است که شما در این بازی باید بقیه رو سوسک کنید، هدف این است که مچ همبازی‌هایتان را در حال بلوف‌زدن و چاخان کردن بگیرید و سوسک‌شان کنید. اگر بلوف زن ماهری باشید، سربلند خواهید شد اما اگر رودست بخورید خودتان سوسک می‌شوید. همچنین نسخه ببروبازیکن این بازی نیز در سایت موجود می‌باشد که می‌توانید با مراجعه به این لینک، بازی را پرینت گرفته و لحظات خوشی را در کنار خانواده و دوستان خود تجربه کنید.
چگونه می‌توان به عنوان طراح بازی، شکست‌ها را شناخت و با رفع آن‌ها رو به جلو حرکت کرد؟
۰۶ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۶:۲۹

چگونه می‌توان به عنوان طراح بازی، شکست‌ها را شناخت و با رفع آن‌ها رو به جلو حرکت کرد؟

در ادامه بررسی مراحل ساخت طراحی یک بازی رومیزی، اعم از گام‌های طراحی ایده که اولین قسمت ساخت بازی می‌باشد تا عوامل شکست، در مقاله امروز به بررسی موانعی که در صورت توجه به آن‌ها، می‌توان از شکست پروژه طراحی یک بازی جلوگیری کرد، می‌پردازیم.
بازی و پزشکی
۰۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۵:۵۴

بازی و پزشکی

همانطور که قبلاً بیان کرده‌ایم، بازی‌های رومیزی قابلیت استفاده در آموزش تمامی علوم طبیعی و اجتماعی را دارند و در کنار فراهم کردن نشاط و سرگرمی، بازدهی افراد را نیز بالا می‌برند. شاید باورتان نشود اما از بازی‌های رومیزی می‌توان حتی در آموزش پزشکی که رشته‌ای بسیار حساس و پراهمیت می‌باشد و با جان و سلامتی افراد سر و کار دارد نیز استفاده کرد و اتفاقاً نتیجه خوبی گرفت. در مقاله امروز، به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
معرفی بازی شطرنج ۹۶۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۱۴

معرفی بازی شطرنج ۹۶۰

در هفته گذشته، به بررسی تاریخچه و نگاهی دقیق‌تر به بازی شطرنج پرداختیم. اگر یادتان باشد، گفتیم که یکی از انواع متنوع و مختلفی که برای بازی شطرنج وجود دارد، «شطرنج ۹۶۰» می‌باشد که یکی از جذاب‌ترین سبک‌های بازی شطرنج می‌باشد. در مقاله امروز، به بررسی دقیق‌تر این سبک از بازی شطرنج می‌پردازیم.

شُعَب سازمان دانشجویان

برگزاری دومین اردوی جهادی مهر باران در خرم‌آباد
۰۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۴

برگزاری دومین اردوی جهادی مهر باران در خرم‌آباد

دومین اردوی جهادی مهر باران به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی لرستان در محله کمتر برخوردار دره‌گرم غربی خرم‌آباد برگزار شد.
مشارکت سازمان دانشجویان گیلان در پویش ملی «من مادرم بچه‌های ایران فرزند من»
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۲

مشارکت سازمان دانشجویان گیلان در پویش ملی «من مادرم بچه‌های ایران فرزند من»

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس گیلان گفت: گروهی از دانشجویان عضو سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی گیلان اعلام آمادگی کردند تا در پویش ملی «من مادرم بچه‌های ایران فرزند من» مشارکت کنند.
برگزاری درس‌گفتارهای الهیات شهر (رایگان برای اعضای سازمان دانشجویان)
۰۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۱۵

برگزاری درس‌گفتارهای الهیات شهر (رایگان برای اعضای سازمان دانشجویان)

چگونه می‌توان در همه لایه‌های بافت شهری خواه برنامه‌ریزی شهری، امنیت آب و غذا، تأمین مسکن و مراقبت‌های بهداشتی یا چالش‌های زیست‌محیطی شهر، پیام الهی را مشاهده کرد و دانش‌های الهیاتی چگونه و با چه روشی اینگونه چالش‌های شهری را برطرف خواهند ساخت و به حل مسأله‌های شهری کمک خواهند کرد؟
کنگره دوسالانه ابن حسام در خراسان جنوبی برگزار می‌شود
۱۶ دی ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۹

کنگره دوسالانه ابن حسام در خراسان جنوبی برگزار می‌شود

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: کنگره دوسالانه فرهنگی، هنری و ادبی ابن حسام خوسفی به همت جهاددانشگاهی استان و با همکاری سازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.
برگزاری وبینار تخصصی "جامعه دانشگاهی و بیانیه گام دوم انقلاب: عملکردها و الزامات" در تبریز
۱۴ دی ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۵

برگزاری وبینار تخصصی "جامعه دانشگاهی و بیانیه گام دوم انقلاب: عملکردها و الزامات" در تبریز

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی از برگزاری وبینار تخصصی "جامعه دانشگاهی و بیانیه گام دوم انقلاب: عملکردها و الزامات" با همت جهاد دانشگاهی استان، در تبریز خبر داد.
برگزاری شب شعر «قاف» همزمان با سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی در زنجان
۱۱ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۲

برگزاری شب شعر «قاف» همزمان با سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی در زنجان

برنامه بزرگداشت سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ساعت ۲۱ روز ۱۳ دی‌ماه امسال با حضور ۱۰ شاعر برجسته در حسینیه اعظم زنجان برگزار می‌شود.
یادواره «شرافت بی مرز» در آذربایجان غربی برگزار می‌شود
۱۱ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۰

یادواره «شرافت بی مرز» در آذربایجان غربی برگزار می‌شود

یادواره شهادت حاج قاسم سلیمانی با عنوان «شرافت بی مرز» در راستای برگزاری ویژه برنامه‌های سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگزار می شود.
اولین سالگرد سردار شهید سلیمانی در شعب سازمان دانشجویان
۱۱ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۹

اولین سالگرد سردار شهید سلیمانی در شعب سازمان دانشجویان

همزمان با نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، مجموعه برنامه‌هایی در شعب سازمان دانشجویان در سراسر کشور، به صورت حضوری و مجازی برای دانشجویان و دیگر علاقه‌مندان این شهید وارسته در نخستین سالگرد شهادتشان در نظر گرفته شده است.
برگزاری مسابقه کتابخوانی" بصیرت، ملت حسینی، مکتب شهید سلیمانی"
۰۹ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۳

برگزاری مسابقه کتابخوانی" بصیرت، ملت حسینی، مکتب شهید سلیمانی"

معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی از برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی" بصیرت، ملت حسینی، مکتب شهید سلیمانی" ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آذربایجان شرقی در دی ماه سال جاری خبر داد.
مسابقه کتابخوانی آرزوهای دست‌ساز در ایستگاه پایانی
۰۶ دی ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۵

مسابقه کتابخوانی آرزوهای دست‌ساز در ایستگاه پایانی

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی قزوین، مسابقه کتابخوانی کتاب «آرزوهای دست‌ساز» را با هدف شناساندن دستاوردهای علمی به دانشجویان سراسر کشور در دو بخش یادداشت و پرسش‌های چهار گزینه‌ای، با همکاری بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری استان قزوین برگزار کرد.
تخفیف خرید محصولات فرهنگی در روز دانشجوی کرونایی
۱۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۸:۴۶

تخفیف خرید محصولات فرهنگی در روز دانشجوی کرونایی

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، در راستای انجام ماموریت خود، در سطوح متفاوت نسبت به فراهم آوردن تخفیف خرید محصولات فرهنگی برای دانشجویان عضو این سازمان اقدام نموده است که جهت دریافت کد اختصاصی، باید به پنل کاربری عضویت خود در سازمان دانشجویان studentcity.ir مراجعه نمایند.
برگزاری وبینار تخصصی «دانشجو، دانشگاه و مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی»
۱۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۸:۳۷

برگزاری وبینار تخصصی «دانشجو، دانشگاه و مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی»

مدیر اجرایی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان اردبیل، گفت: وبینار تخصصی «دانشجو، دانشگاه و مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی» از طریق فضای مجازی و آنلاین در اردبیل به مناسبت روز دانشجو برگزار خواهد شد.
گفتو گوی دانشجویی با نماینده دشتستان برگزار شد
۱۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۲

گفتو گوی دانشجویی با نماینده دشتستان برگزار شد

نشست گفت‌وگوی دانشجویی همراه با پرسش و پاسخ با حضور «ابراهیم رضایی»، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان بوشهر، شنبه شب، ۱۵ آذرماه در سالن کنفرانس دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی برگزار شد
وبینار تخصصی «دانشجو، دانشگاه و مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی» برگزار می شود
۱۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۲

وبینار تخصصی «دانشجو، دانشگاه و مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی» برگزار می شود

وبینار تخصصی «دانشجو، دانشگاه و مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی» به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی با همکاری سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد اردبیل به مناسبت روز دانشجو، یکشنبه ۱۶ آذرماه، ساعت ۱۰ صبح، به صورت آنلاین برگزار می شود.
‌‌ برنامه‌های سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در روز دانشجوی مجازی
۱۴ آذر ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۱

‌‌ برنامه‌های سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در روز دانشجوی مجازی

همه ما امسال در هر دانشگاه و هر رشته‌ای که باشیم یک مهمان ناخوانده داریم. کرونا امسال برنامه‌های روز دانشجو را نیز متفاوت کرده است. در حال حاضر باید برای شکست زنجیره انسانی این ویروس همه گیر و کمک به کادر فداکار درمانی در خانه بمانیم. از همین رو شعب مختلف سازمان دانشجویان در سراسر کشور برنامه‌ها، سخنرانی‌ها و نشست‌های مجازی پرسش و پاسخ را برنامه‌ریزی کرده‌اند که در ادامه به مرور این برنامه‌ها می‌پردازیم.

مفاخر ایران و جهان اسلام

وبینار «الگوی دولتمردان؛ شهیدمحمدعلی رجایی» برگزار شد
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۴

وبینار «الگوی دولتمردان؛ شهیدمحمدعلی رجایی» برگزار شد

وبینار «الگوی دولتمردان؛ شهیدمحمدعلی رجایی» به مناسبت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی به همت دبیرخانه نکوداشت مفاخر ایران و جهان اسلام سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار شد.
نشست «پیوند ادب و سیاست» برگزار می‌شود
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۲۱:۱۸

نشست «پیوند ادب و سیاست» برگزار می‌شود

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در راستای نکوداشت مفاخر ایران و جهان اسلام، همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر اقدام به برگزاری سلسله نشست هایی جهت بزرگداشت مفاخر انقلاب اسلامی کرده است.
سردار شهید سلیمانی می‌تواند الگویی برای حل مشکلات کشور باشد / نگاه فراجناحی سردار به مسائل کشور
۱۳ دی ۱۳۹۹ | ۱۸:۳۷

سردار شهید سلیمانی می‌تواند الگویی برای حل مشکلات کشور باشد / نگاه فراجناحی سردار به مسائل کشور

رییس جهاد دانشگاهی گفت: دولت جدیدی که قرار است شکل بگیرد، مدیران ارشد آن باید دارای ویژگی‌های خاصی باشند که بخشی از این ویژگی‌ها، یعنی هم ویژگی فردی و هم اجتماعی را می‌توان از شخصیت سردار سلیمانی اقتباس کرد.
برای گفتمان‌سازی از مکتب حاج قاسم باید از نسل جوان استفاده کرد
۱۳ دی ۱۳۹۹ | ۱۸:۲۱

برای گفتمان‌سازی از مکتب حاج قاسم باید از نسل جوان استفاده کرد

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در پنل اول همایش علمی-دانشجویی بزرگداشت سیدالشهدای مقاومت؛ سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شنبه ۱۳ دی ماه گفت: برای گفتمان‌سازی از مکتب حاج قاسم باید از نسل جوان استفاده کرد و به تولید آثار فاخر پرداخت.
اولین سالگرد سردار شهید سلیمانی در شعب سازمان دانشجویان
۱۱ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۹

اولین سالگرد سردار شهید سلیمانی در شعب سازمان دانشجویان

همزمان با نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، مجموعه برنامه‌هایی در شعب سازمان دانشجویان در سراسر کشور، به صورت حضوری و مجازی برای دانشجویان و دیگر علاقه‌مندان این شهید وارسته در نخستین سالگرد شهادتشان در نظر گرفته شده است.
از برگزاری همایش سردار سلیمانی در ۱۳ دی تا اجرای ۳۰ برنامه در سراسر کشور توسط جهاددانشگاهی
۰۶ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۴۳

از برگزاری همایش سردار سلیمانی در ۱۳ دی تا اجرای ۳۰ برنامه در سراسر کشور توسط جهاددانشگاهی

در نشست خبری رویداد ملی - دانشجویی بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، با حضور معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، و تعدادی از خبرنگاران، محورهای این رویداد در دو بخش علمی - پژوهشی و ادبی - هنری معرفی شد.
به برکت خون شهید سلیمانی، دانشجویان با انگیزه‌ای مضاعف در راه اعتلای اسلام کوشش کرده‌اند
۲۶ آذر ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۱

به برکت خون شهید سلیمانی، دانشجویان با انگیزه‌ای مضاعف در راه اعتلای اسلام کوشش کرده‌اند

سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی یک چهره ی بین المللی است، گفت: سازمان دانشجویان یکی از مهم ترین وظایف خود را بزرگداشت مفاخر ملی و دینی ایران میداند که در راستای عمل به این رسالت نیز اقدام به برگزاری رویداد ملی دانشجویی بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان یکی از مفاخر ماندگار و سرداران ملی در تاریخ ایران نموده است.
عرفان امام حسن (ع) تفکرگراست / در عرفان ناب اسلامی مریدبازی وجود ندارد
۰۴ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۴۱

عرفان امام حسن (ع) تفکرگراست / در عرفان ناب اسلامی مریدبازی وجود ندارد

یک مدرس حوزه و پژوهشگر دینی، با بیان اینکه سه شاخصه مهم در سیره امام عسکری (ع) در زمینه عرفان و معرفت دیده می‌شود و امام (ع) این‌ها را به یادگار گذاشته‌اند گفت: عرفان نابی که امام عسکری (ع) تعلیم فرمودند و شاگردان امام عسکری (ع) به ما منتقل کردند، عرفان تفکرگراست.
فیرحی اهل توهین و بی‌احترامی به منتقدان نبود/ زبان استاد زبان مسائل مردم بود
۰۱ آذر ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۷

فیرحی اهل توهین و بی‌احترامی به منتقدان نبود/ زبان استاد زبان مسائل مردم بود

نشست «اندیشمند دردآشنا» با محوریت بزرگداشت حجت‌الاسلام داود فیرحی، ۲۷ آبان ماه، به صورت مجازی برگزار شد که در این مراسم کاظم قاضی‌زاده، داریوش رحمانیان، محسن برهانی و سیدعلی میرموسوی به ایراد سخن پرداختند.
برگزاری آئین بزرگداشت «اندیشمند درد آشنا»
۲۶ آبان ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۲

برگزاری آئین بزرگداشت «اندیشمند درد آشنا»

دبیرخانه نکوداشت مفاخر ایران و جهان اسلام سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی به‌مناسبت هفتمین شب درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داوُد فیرحی (ره) بزرگداشتی را با عنوان «اندیشمند دردآشنا» برای این استاد فقید علوم‌سیاسی دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد.
اجرای ۳۰ برنامه استانی توسط سازمان دانشجویان همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی
۲۱ آبان ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۱

اجرای ۳۰ برنامه استانی توسط سازمان دانشجویان همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی

نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی دانشجویی بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه به دعوت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای حامی این رویداد، در محل سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.
بی‌اعتباری سند حدیث گردن زدن شخص به خاطر عدم پرداخت زکات / محدود کردن دسترسی مردم به اخبار توسط معاویه
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۶:۰۲

بی‌اعتباری سند حدیث گردن زدن شخص به خاطر عدم پرداخت زکات / محدود کردن دسترسی مردم به اخبار توسط معاویه

در ادامه سلسله برنامه‌های روایت آزادگی حسینیه مجازی دانشجویان ایران به مناسبت ماه محرم، روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه، شاخصه دو جامعه کوفی و شامی با حضور حجت الاسلام والمسلمین هادی سروش بررسی شد.

پربازدیدترین اخبار