جهاد دانشگاهی

آخرین اخبار

قسمت دوم بازی باستانی ناکلبنز (Knucklebones)
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۲۳:۰۴

قسمت دوم بازی باستانی ناکلبنز (Knucklebones)

در بازی مدرن ممکن است از یک توپ لاستیکی استفاده شود، و به‌طور معمول، بندهای انگشت (جک‌ها)، که از فلز یا پلاستیک ساخته شده‌اند. انواع مختلفی از نحوه تصمیم گیری بازیکنان برای اینکه چه کسی اولین حرکت را انجام دهد، وجود دارد: این کار معمولاً از طریق"ورق زدن" است (مجموعه‌ای از جک‌ها که در گودی دستان قرار می‌گیرند، به پشت دست‌ها می‌روند و سپس دوباره به گودی دستان برمی‌گردند؛
انتشار مجموعه «دانستنی‌های دانشجویی»
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۶

انتشار مجموعه «دانستنی‌های دانشجویی»

سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی از انتشار مجموعه محتواهای مکتوب و چندرسانه‌ای درخصوص موضوعات مرتبط با زندگی و تحصیل دانشجویان با عنوان «دانستنی‌های دانشجویی» خبر داد.
اولین گام برای توسعه تعاونی‌ها، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات است
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۱

اولین گام برای توسعه تعاونی‌ها، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات است

دهمین مناظره از مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «برای تغییر نگرش مردم نسبت به تعاونی‌ها اولین گام ارتقاء سطح کیفی تولیدات و خدمات تعاونی‌هاست.» بین دو تیم فرهنگ به عنوان موافق و جدال احسن به عنوان برگزار شد.
انقلاب ما مظهر تعاون است
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۸

انقلاب ما مظهر تعاون است

سری نهم مناظرات تخصصی حوزه تعاون در مرحله مقدماتی با گزاره «تعاونی ها به ارتقا مردم ساالری در ایران کمک کرده‌اند.» بین تیم فراز به عنوان موافق و فرهنگ‌سازان جوان به عنوان مخالف برگزار شد.
تحقق الگوی اقتصاد تعاونی، بستر مناسبی برای محقق شدن اهداف نظام اقتصادی سالم است
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۰

تحقق الگوی اقتصاد تعاونی، بستر مناسبی برای محقق شدن اهداف نظام اقتصادی سالم است

مناظره هشتم مرحله مقدماتی با گزاره «نظام اقتصادی مبتنی بر تعاون میتواند الگوی بومی نظام اقتصاد اسلامی باشد.» با حضور دو تیم فرهنگ و پویش‌گران نسل دوم به ترتیب به عنوان موافق و مخالف برگزار شد.

گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی

اولین گام برای توسعه تعاونی‌ها، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات است
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۱

اولین گام برای توسعه تعاونی‌ها، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات است

دهمین مناظره از مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «برای تغییر نگرش مردم نسبت به تعاونی‌ها اولین گام ارتقاء سطح کیفی تولیدات و خدمات تعاونی‌هاست.» بین دو تیم فرهنگ به عنوان موافق و جدال احسن به عنوان برگزار شد.
انقلاب ما مظهر تعاون است
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۸

انقلاب ما مظهر تعاون است

سری نهم مناظرات تخصصی حوزه تعاون در مرحله مقدماتی با گزاره «تعاونی ها به ارتقا مردم ساالری در ایران کمک کرده‌اند.» بین تیم فراز به عنوان موافق و فرهنگ‌سازان جوان به عنوان مخالف برگزار شد.
تحقق الگوی اقتصاد تعاونی، بستر مناسبی برای محقق شدن اهداف نظام اقتصادی سالم است
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۰

تحقق الگوی اقتصاد تعاونی، بستر مناسبی برای محقق شدن اهداف نظام اقتصادی سالم است

مناظره هشتم مرحله مقدماتی با گزاره «نظام اقتصادی مبتنی بر تعاون میتواند الگوی بومی نظام اقتصاد اسلامی باشد.» با حضور دو تیم فرهنگ و پویش‌گران نسل دوم به ترتیب به عنوان موافق و مخالف برگزار شد.
مناظره
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۲۱:۲۰

مناظره

مناظره هفتم از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره تخصصی حوزه تعاون عصر سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه با گزاره «قوانین مبهم در حوزه اقتصاد مهمترین مشکل پیش روی بخش تعاون است» با حضور تیم گروه آرمان در موضع موافق و تیم البرز در موضع مخالف برگزار شد‌.
نتیجه انحصار سلب حق انتخاب از مشتری است/ توزیع بسته های معیشتی توسط دولت اشکالات فراوانی داشت
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۵:۰۱

نتیجه انحصار سلب حق انتخاب از مشتری است/ توزیع بسته های معیشتی توسط دولت اشکالات فراوانی داشت

مناظره ششم از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره تخصصی حوزه تعاون امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه با گزاره «توزیع اقلام اساسی خوراکی باید به بخش تعاونی های مصرف واگذار شود» با حضور تیم سردار جنگل در موضع موافق و تیم فراز در موضع مخالف برگزار شد‌.
تصور کشور توسعه یافته بدون توجه به رشد اقتصادی غیرممکن است
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۳

تصور کشور توسعه یافته بدون توجه به رشد اقتصادی غیرممکن است

مناظره پنجم از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره تخصصی تعاون بین دو تیم فرهنگ سازان جوان و فکرت به ترتیب به عنوان موافق و مخالف با گزاره «با گسترش نفوذ سیاست های اقتصادی نئولیبرالی در سطح جهان، شرکت های تعاونی ازگردونه رقابت حذف خواهند شد» برگزار شد.
گسترش تاسیس تعاونی ها باید در کنار گسترش فرهنگ تعاونی ها اتفاق بیفتد/فرهنگسازی یکی از مهم ترین مسئله‌هایی است که در توسعه تعاونی با آن مواجه هستیم
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۶:۱۳

گسترش تاسیس تعاونی ها باید در کنار گسترش فرهنگ تعاونی ها اتفاق بیفتد/فرهنگسازی یکی از مهم ترین مسئله‌هایی است که در توسعه تعاونی با آن مواجه هستیم

گزاره «در سیاستگذاری تعاونی ترویج فرهنگ تعاون بر گسترش تعاون باید مقدم دانست» با حضور اعضای دو تیم پویشگران نسل دوم و جدال احسن در سومین روز برگزاری مناظرات تخصصی حوزه تعاون مورد بحث قرار گرفت.
لزوم اصلاح سیاست‌گذاری در بخش تعاون/تعاونی ها جهت کمک به وضع کنونی جامعه به وجود آمدند
۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۲

لزوم اصلاح سیاست‌گذاری در بخش تعاون/تعاونی ها جهت کمک به وضع کنونی جامعه به وجود آمدند

سومین مناظره مرحله مقدماتی مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «مشکل اصلی بخش تعاون نه سیاستگذاریها در این بخش که وضعیت کنونی کلیت اقتصاد ایران است» با حضور اعضای تیم سنگر آزادی به عنوان موافق و اعضای گروه تیم سیفا به عنوان مخالفین گزاره برگزار شد.
عدم وجود سرمایه عامل افزایش بیکاری/ تعاونی ها نتوانسته اندمعضلات رسیدن به توسعه اقتصادی را برطرف کنند
۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۶

عدم وجود سرمایه عامل افزایش بیکاری/ تعاونی ها نتوانسته اندمعضلات رسیدن به توسعه اقتصادی را برطرف کنند

مناظره دوم از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویی تخصصی تعاون با گزاره «فراگیر شدن شرکت های تعاونی از آسیب پذیری کشور در مقابل تحریم ها می کاهد.» بین تیم البرز به عنوان موافق و تیم هدف به عنوان مخالف برگزار شد.
آغاز مناظرات دانشجویی تعاون/ اقتصاد و اجتماع را نمی‌توان از هم جدا کرد
۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۴۸

آغاز مناظرات دانشجویی تعاون/ اقتصاد و اجتماع را نمی‌توان از هم جدا کرد

اولین مناظره از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویی تخصصی تعاون با گزاره «توجه و تاکید بر تاثیرات اجتماعی بخش تعاون موجب غفلت از جنبه‌های اقتصادی آن در ایران شده است» بین تیم سردار جنگل به عنوان موافق و تیم فکرت به عنوان مخالف برگزار شد.
مناظرات تخصصی مسیر علمی و مستدل مشارکت دانشجویان در حل مشکلات جامعه است
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۹

مناظرات تخصصی مسیر علمی و مستدل مشارکت دانشجویان در حل مشکلات جامعه است

سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص «مواجهه با مسائل اجتماعی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های آن»، این مهم را وظیفه‌ی مهم دانشگاه‌ها در قبال جامعه دانست و گفت: مناظرات تخصصی و ارائه نظرات توسط دانشجویان محصل در رشته‌های مرتبط، می تواند مسیری علمی و مستدل برای ارائه راه‌حل‌های مشکلات جامعه باشد.
جلسه توجیهی_آموزشی مسابقات تخصصی مناظره تعاون برگزار شد
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۸:۰۱

جلسه توجیهی_آموزشی مسابقات تخصصی مناظره تعاون برگزار شد

جلسه توجیهی_آموزشی مناظرات تخصصی تعاون صبح روز چهارشنبه ۱۲ شهریوربا حضور شرکت کنندگان در این مسابقات به صورت مجازی برگزارشد.
تمدید مهلت شرکت در مسابقه تخصصی مناظره
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰

تمدید مهلت شرکت در مسابقه تخصصی مناظره

مهلت شرکت در مسابقه تخصصی مناظره تعاون تا پنجم شهریورماه تمدید شد.
برگزاری ۳۰ مناظره دانشجویی تخصصی همزمان با هفته تعاون
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۸

برگزاری ۳۰ مناظره دانشجویی تخصصی همزمان با هفته تعاون

رییس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی از برگزاری ۳۰ مناظره دانشجویی تخصصی همزمان با هفته تعاون خبر داد.
انتصاب مدیر مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاداندیشی
۰۷ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۰

انتصاب مدیر مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاداندیشی

طی حکمی از سوی رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مهدیه شاه نظری به ‏عنوان «مدیر مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاداندیشی» منصوب شد.

باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست

پویش دانشجویی نهضت عاشورایی عاشقان سبز
۰۸ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۰

پویش دانشجویی نهضت عاشورایی عاشقان سبز

با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهت حرکت به سوی نهضت عاشورایی سبز و رعایت اصول بهداشتی و محیط زیستی در ایام سوگواری اباعبدالله الحسین پویش دانشجویی نهضت عاشورایی عاشقان سبز راه اندازی شده است.
تعیین شورای مرکزی منطقه ۱ با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست
۰۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۶

تعیین شورای مرکزی منطقه ۱ با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست

مجمع عمومی منطقه ۱ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان روز سه شنبه مورخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.
تعیین شورای مرکزی منطقه ۵ با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست
۰۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۱

تعیین شورای مرکزی منطقه ۵ با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست

مجمع منطقه ۵ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست استان های خوزستان، فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد روز یکشنبه مورخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.
تفکیک از مبدا پسماند راه حلی مهم جهت جلوگیری از دفن پلاستیکها
۰۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۲

تفکیک از مبدا پسماند راه حلی مهم جهت جلوگیری از دفن پلاستیکها

نشست مجازی استارتاپ دانشجویی مدیریت پسماند در شهر زنجان را با حضور مهندس سینا دواجی اصل (کارشناس ارشد محیط زیست، دبیر انجمن آرامان زنگان و کارآفرین محیط زیست در دانشگاه زنجان) دوشنبه ۲۰ مرداد ماه به میزبانی یاسمین دباغ کار، دبیر منطقه ۴ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی و دبیر انجمن علمی باغبانی دانشگاه زنجان برگزار شد.
گفتگوی زنده پیرامون استارت آپ دانشجویی مدیریت پسماند در زنجان
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰

گفتگوی زنده پیرامون استارت آپ دانشجویی مدیریت پسماند در زنجان

گفتگوی زنده پیرامون استارت آپ دانشجویی مدیریت پسماند در زنجان با همکاری شورای مرکزی منطقه ۴ برگزار می شود.
تعیین شورای مرکزی منطقه ۲ با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست منطقه
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۸

تعیین شورای مرکزی منطقه ۲ با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست منطقه

مجمع منطقه ۲ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست استان های تهران، البرز، مرکزی، قم و قزوین روز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.
تعیین شورای مرکزی منطقه ۸ با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست منطقه
۰۸ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۸:۲۰

تعیین شورای مرکزی منطقه ۸ با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست منطقه

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مجمع منطقه ۸ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست استان های اصفهان، یزد و چهار محال بختیاری روز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ به صورت وبینار برگزار شد.
بیانیه باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در خصوص آتش‌سوزی جنگل‌های کشور
۰۷ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۵:۱۳

بیانیه باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در خصوص آتش‌سوزی جنگل‌های کشور

باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در خصوص آتش‌سوزی جنگل‌های کشور اقدام به صدور بیانیه نمود.
انتخاب شورای مرکزی منطقه ۶ با حضور تشکل های دانشجویی جنوب شرق کشور
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۰۹

انتخاب شورای مرکزی منطقه ۶ با حضور تشکل های دانشجویی جنوب شرق کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی نشست‌ مجمع منطقه‌ ۶ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست استان های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان به صورت وبینار برگزار شد.
آغاز سومین دوره نشست های منطقه ای باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۲

آغاز سومین دوره نشست های منطقه ای باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست

سومین دوره نشست های منطقه ای باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشور در ۸ منطقه کشوری به همت شعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.
بازی های خلاقانه رویکردی نو در آموزش محیط زیست
۳۰ تیر ۱۳۹۹ | ۱۹:۴۸

بازی های خلاقانه رویکردی نو در آموزش محیط زیست

‌نشست زنده گفتگو پیرامون بومی سازی بازی wingspan که روز شنبه مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ در پلتفرم اینستاگرام برگزار شد، گلبخش (مدیرعامل شرکت هزار تو)، موسوی (مدیر عامل باشگاه پرنده نگری ایرانیان) و علی اصل (پرنده شناس و عضو هیئت مدیره راهنمایان گردشگری کشور) به عنوان سخنران حضور داشتند.

بازی‌های خلاق

قسمت دوم بازی باستانی ناکلبنز (Knucklebones)
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۲۳:۰۴

قسمت دوم بازی باستانی ناکلبنز (Knucklebones)

در بازی مدرن ممکن است از یک توپ لاستیکی استفاده شود، و به‌طور معمول، بندهای انگشت (جک‌ها)، که از فلز یا پلاستیک ساخته شده‌اند. انواع مختلفی از نحوه تصمیم گیری بازیکنان برای اینکه چه کسی اولین حرکت را انجام دهد، وجود دارد: این کار معمولاً از طریق"ورق زدن" است (مجموعه‌ای از جک‌ها که در گودی دستان قرار می‌گیرند، به پشت دست‌ها می‌روند و سپس دوباره به گودی دستان برمی‌گردند؛
معرفی بازی پنج قبیله (five tribes)
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۲

معرفی بازی پنج قبیله (five tribes)

با عبور از سرزمین ۱۰۰۱ شب، کاروان شما به سلطنت افسانه‌ای نقالا می‌رسد. سلطان پیر تازه درگذشته و جنگ و کشمکش شدیدی برای جانشینی او درگرفته! پیشگویان پیش‌بینی کرده‌اند که افرادی بیگانه با مانور در پنج قبیله قصد دارند نفوذ خود را در شهر بیشتر کنند. آیا شما این پیشگویی را برآورده می کنید؟ اجنه قدیمی را فرابخوانید و قبایل را در زمان مناسب به موقعیت درست منتقل کنید. ممکن است سلطنت از آن شما شود!
قسمت دوم چگونه ابلون بازی کنیم؟
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۱

قسمت دوم چگونه ابلون بازی کنیم؟

وقتی نوبت حرکت شما است، می‌توانید همزمان ۱، ۲ یا ۳ مهره را حرکت دهید، به شرطی که در یک ردیف باشند (یک خط مستقیم). خط مهره‌ها می‌توانند مورب یا مستقیم باشند و می‌توانید به صورت مورب یا مستقیم بالا و پایین بروید و به فضای خالی تخته بروید.
قسمت پنجم تاریخچه پازل‌های مکانیکی (Mechanical puzzle)
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۴

قسمت پنجم تاریخچه پازل‌های مکانیکی (Mechanical puzzle)

ازل های مکانیکی چرخان در اندازه ها و اشکال مختلفی وجود دارد، اما رایج ترین پازل چرخشی موجود در بازار امروز مکعب روبیک است. کاربرانی که سعی در حل این پازل ها دارند نه تنها باید اجزا (مکعب های کوچک) پازل را بچزخانند، بلکه خود پازل را نیز بچرخانند تا بتوانند به راحتی آن را از همه طرف ببینند تا به راحتی آن را حل کنند. از آنجا که روش های مختلفی برای حل این پازل وجود دارد،
قسمت اول بازی باستانی ناکلبنز (Knucklebones)
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۹

قسمت اول بازی باستانی ناکلبنز (Knucklebones)

بازی فکری Knucklebones ، که همچنین به عناوین Astragalus ، تعالی ، Fivestones یا Jacks شناخته می‌شود، یک بازی باستانی است که معمولاً با پنج شی کوچک استخوانی شکل یا به تعداد ده عدد در هنگام بازی جک‌ها انجام می‌شود. در اصل Knucklebones ، «استخوان بند انگشت» (در واقع گون ، استخوان مچ پا یا هوک [۱]) آن گوسفندانی بود که به پایین تپه پرتاب می‌شدند و یا به روش‌های مختلف گرفتار می‌شدند.
قسمت اول چگونه ابلون بازی کنیم؟
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۷:۱۰

قسمت اول چگونه ابلون بازی کنیم؟

ابلون ( Abalone ) یک بازی رومیزی است که قوانین بسیار ساده‌ای بر بازی حاکم است و در آن حداکثر ۴ نفر می‌توانند به صورت همزمان بازی کنند. این بازی شامل استراتژی، دفاع و تفکر در مورد حرکات بعدی خود و حریف است. هدف از این بازی این است که ۶ تیله حریف خود را از صفحه خارج کنید در حالی که مهره‌های خود را در بازی حفظ می‌کنید. اگر دوست دارید در شب بازی بعدی خود ابلون بازی کنید، قوانین و استراتژی‌های بازی را بیاموزید تا بتوانید از این بازی لذت برید و برای برنده شدن آماده شوید.
قسمت چهارم تاریخچه پازل‌های مکانیکی (Mechanical puzzle)
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۲۰:۱۵

قسمت چهارم تاریخچه پازل‌های مکانیکی (Mechanical puzzle)

پازل‌های تاشو فقط یک حرکت دارند- و آن هم تاشدن است، اما بسیار دشوار هستند زیرا همه چسب‌ها باید به ترتیب و در جهت صحیح پازل تکمیل شوند. این پازل‌ها هدف مشخصی دارند که کاربر سعی می‌کند با جمع و جور کردن پازل آن را کامل کند.
معرفی بازی تراژان (Trajan)
۰۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۹

معرفی بازی تراژان (Trajan)

تراژان در روم باستان، یک بازی توسعه منطقه است که در آن بازیکنان سعی می‌کنند در زمینه‌های مختلف زندگی رومی از جمله نفوذ سیاسی، تجارت، سلطه نظامی و سایر بخش‌های مهم فرهنگ رومی، نفوذ و قدرت خود را افزایش دهند.

شُعَب سازمان دانشجویان

سازمان دانشجویان باید به یک سازمان فعال و تاثیرگذار دانشجویی تبدیل شود
۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۵

سازمان دانشجویان باید به یک سازمان فعال و تاثیرگذار دانشجویی تبدیل شود

رئیس جهاد دانشگاهی در چهل و سومین جلسه شورای مرکزی سازمان دانشجویان گفت: سازمان دانشجویان باید به یک سازمان فعال و تاثیرگذار دانشجویی تبدیل شود
آغاز  پویش مهربانی «سرمشق مهر» در قزوین
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۸

آغاز پویش مهربانی «سرمشق مهر» در قزوین

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی قزوین و خبرگزاری ایسنا این استان در آستانه سال تحصیلی جدید پویش مهربانی «سرمشق مهر» را برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند قزوینی در راستای محرومیت‌زدایی از جامعه راه‌اندازی کرده است.
برگزاری سلسله وبینار های خلاقیت و کسب و کار در قم
۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۸

برگزاری سلسله وبینار های خلاقیت و کسب و کار در قم

سلسله وبینار های خلاقیت و کسب و کار به همت سازمان دانشجویان قم و با همکاری اداره نخبگان این استان برگزار می شود.
اکثر نوحه‌هایی که از مداحان می‌شنویم تهی از معنای عمیق است/ ارتباط ضعیف میان شاعران و مداحان در استان خوزستان
۰۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۲۱:۲۶

اکثر نوحه‌هایی که از مداحان می‌شنویم تهی از معنای عمیق است/ ارتباط ضعیف میان شاعران و مداحان در استان خوزستان

در نشست مجازی شب شعر عاشورایی شاعران به مواردی همچون شتاب‌زدگی در سرودن شعر در ایام محرم، تأکید مداح بر آهنگ و توجه صرف به مخاطب هیئت در سرایش شعر اشاره کردند.
جهاد علیه کرونا ادامه دارد/ توزیع ۱۵۰۰ ماسک نذری توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
۰۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۳

جهاد علیه کرونا ادامه دارد/ توزیع ۱۵۰۰ ماسک نذری توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی گیلان در قالب پویش نذر ماسک، ۱۵۰۰ ماسک پارچه‌ای و قابل شست وشو در بین مردم رشت توزیع کرد.
بهره‌مندی دانشجویان عضو سازمان از خدمات آموزشی جهاددانشگاهی
۰۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۸

بهره‌مندی دانشجویان عضو سازمان از خدمات آموزشی جهاددانشگاهی

مدیر سازمان دانشجویان شعبه گیلان از بهره‌مندی دانشجویان عضو این سازمان از خدمات آموزشی جهاددانشگاهی خبر داد.
برگزاری کارگاه غفلت و آزار هیجان کودکان از دیدگاه سیستمی
۰۳ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۳

برگزاری کارگاه غفلت و آزار هیجان کودکان از دیدگاه سیستمی

کانون سلامت روان سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی کارگاهی با مضمون غفلت و آزار هیجانی کودکان از دیدگاه سیستمی برگزار می کند.
پخش ویژه‌برنامه‌ی تلویزیونی «خیمه هنرمندان» از شبکه زنجان
۰۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۱

پخش ویژه‌برنامه‌ی تلویزیونی «خیمه هنرمندان» از شبکه زنجان

برنامه خیمه هنرمندان به صورت مجازی در لایو اینستاگرامی از ۲ شهریورماه به مدت پنج روز برگزار می‌شود.
اجرا آئین عزاداری ماه محرم همسو با شرایط خاص کرونایی / پخش مجازی مقتل‌خوانی دانشجویی
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۴۸

اجرا آئین عزاداری ماه محرم همسو با شرایط خاص کرونایی / پخش مجازی مقتل‌خوانی دانشجویی

رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی از برگزاری آئین عزاداری ماه محرم توسط شعب این سازمان در سراسر کشور به صورت مجازی و همسو با شرایط خاص کرونایی خبر داد.
برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۲

برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم

کرسی تلاوت قرآن کریم به همت کانون قرآن و عترت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار می شود.
اسامی برگزیدگان مسابقه ملی مدافعان سلامت اعلام شد
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۵

اسامی برگزیدگان مسابقه ملی مدافعان سلامت اعلام شد

مسابقه ملی مدافعان سلامت با موضوع قدردانی از تلاش کادر درمان و شهدای مدافع سلامت در دو بخش جمله «ده کلمه‌ای» و شعر «تک بیتی» به صورت مجازی از تاریخ ۱۲ مردادماه برگزار و اسامی برگزیدگان اعلام شد.
سازمان دانشجویان بستر مطلوب فعالیت دانشجویان پویا
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۶:۱۱

سازمان دانشجویان بستر مطلوب فعالیت دانشجویان پویا

مدیر اجرایی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد گلستان با اشاره به اجرای برنامه‌های متعدد این سازمان در قالب‌های جشنواره، نشست‌های تخصصی، کارگاه و سمینار در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف گفت: سازمان دانشجویان بستر بسیار مطلوبی برای فعالیت دانشجویان پویا در زمینه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری است.
جهاد علیه کرونا؛ توزیع ماسک های اهدایی میان شهروندان
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۸

جهاد علیه کرونا؛ توزیع ماسک های اهدایی میان شهروندان

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد گیلان هزارعدد ماسک اهدایی از تولیدکنندگان بخش های اقتصادی را بین شهروندان توزیع کرد.
سازمان دانشجویان فعالیت‌ها و اقدامات شایسته ای در سطح استان انجام داده است
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۲

سازمان دانشجویان فعالیت‌ها و اقدامات شایسته ای در سطح استان انجام داده است

مجتبی غلامی معاون فرهنگی واحد ضمن ابراز خرسندی از فعالیت‌های سازمان دانشجویان گفت: سازمان دانشجویان یکی از سازمان‌های وابسته به معاونت فرهنگی می‌باشد که با پیگیری‌های مجدانه فعالیت‌ها و اقدامات شایسته ای در سطح استان و حتی کشور انجام داده است.
برگزاری مجازی کارگاه شعر دانشجویی با موضوع "مدافعان آینده سلامت کشور"
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۰

برگزاری مجازی کارگاه شعر دانشجویی با موضوع "مدافعان آینده سلامت کشور"

کارگاه شعرخوانی مجازی دانشجویی به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

مفاخر ایران و جهان اسلام

بی‌اعتباری سند حدیث گردن زدن شخص به خاطر عدم پرداخت زکات / محدود کردن دسترسی مردم به اخبار توسط معاویه
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۶:۰۲

بی‌اعتباری سند حدیث گردن زدن شخص به خاطر عدم پرداخت زکات / محدود کردن دسترسی مردم به اخبار توسط معاویه

در ادامه سلسله برنامه‌های روایت آزادگی حسینیه مجازی دانشجویان ایران به مناسبت ماه محرم، روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه، شاخصه دو جامعه کوفی و شامی با حضور حجت الاسلام والمسلمین هادی سروش بررسی شد.
دکتر شریعتی مبلغ بازگشت به‌خویشتن بود
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۹:۲۷

دکتر شریعتی مبلغ بازگشت به‌خویشتن بود

عباس سلیمی نمین رئیس مؤسسه مطالعات و تدوین تاریخ ایران در اوّلین روز نشست مجازی با موضوع «شریعتی و نیاز امروز ما» که به همت مرکز فرهنگی دانشجویی مفاخر ایران و جهان اسلام از مراکز سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با همکاری مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی برگزار می‌شد، در خصوص تأثیرات نوع نگرش دکتر شریعتی در جامعه امروز ایران، اظهار کرد: شریعتی در دوره‌ای رسالت خود را به انجام رساند و با شناخت دقیقی که نسبت به مسائل جهانی و کشورهای تحت سلطه داشت موفق شد تغییراتی به‌وجود بیاورد.
مجموعه مصور حیات حضرت امام خمینی (ره) منتشر شد
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۲۰:۱۶

مجموعه مصور حیات حضرت امام خمینی (ره) منتشر شد

اینفوگرافی «حیات جاودانه»؛ مجموعه مصور حیات حضرت امام خمینی (ره) منتشر شد.

پربازدیدترین اخبار