امضا تفاهم‌نامه همکاری سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۸