نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان۱۷

نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان

صبح روز شنبه 22 اردیبهشت ماه نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره...