نکوداشت مفاخر ایران اسلامی

ایران اسلامی کشوری است که با فرهنگ غنی و دیرین خود در شکل‌گیری تمدن‌های جهانی دخیل بوده است؛ مایه‌ی مباهات و خرسندی است زندگی در سرزمینی که مهد نام‌آوران و فرزانگان شهیری است که با تکیه بر تقوا و خردورزی رسالت انجام کارهای بزرگی را در پیش‌روی خویش قرار داده‌اند. اکنون به شکرانه‌ی برخورداری از نعمت وجود چنین بزرگانی و با هدف گسترش فرهنگ پاسداشت و به‌منظور نهادینه کردن این فرهنگ در محیط دبیرخانه‌ی دانشجویی نکوداشت مفاخر ایران اسلامی تشکیل و در چهار حوزه‌ی مفاخر علمی، ادبی، هنری و مذهبی تاریخ ایران فعالیت میکند. ارج‌گذاری و تکریم نخبگان، مشاهیر ایران زمین، تقویت روحیه‌ی عزت، افتخار، خودباوری ملی قشر دانشجو، شناسایی مفاخر بومی – استانی و معرفی آنان به دانشجویان ایران، تبیین و تأکید بر مؤلفه‌های هویت اسلامی–ایرانی بر پایه‌ی میراث تاریخ تمدن، مشاهیر ایرانی – اسلامی از اهداف این دبیرخانه است. این دبیرخانه تا به امروز موفق به برگزاری سه جشنواره ملی "مسیحای پارسی؛ گرامیداشت هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی" و "استاد بشر؛ گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی" و "آموزگار ادب؛ گرامیداشت سعدی شیرازی" شده است.


مسئول دبیرخانه: زهرا عرب


ارتباط با دبیرخانه:
آدرس: خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری شرقی،  پلاک ۷۲، طبقه اول
تلفن: ۶۶۹۷۸۰۰۰
نمابر: ۶۶۹۷۷۹۹۹ 
آدرس وب سایت دبیرخانه: www.mafakher.net
شماره پیامک : ۳۰۰۰۴۰۵۵
پست الکترونیک: info@mafakher.net