طریق جاوید

دبیرخانه طریق جاوید در حوزه های مرتبط با اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی تشکیل شده است تا با بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی به تبیین و ترویج اهداف، آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و توسعۀ کمی و کیفی آثار فرهنگی آنها بپردازد. این دبیرخانه در کارنامه خود سابقه برگزاری "ده دوره اردوی ملی طریق جاوید" برگزاری " هفت جشنواره ملی طریق جاوید" را دارد.

مسئول دبیرخانه: بابک ارسیا


ارتباط با دبیرخانه:
آدرس: خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری شرقی،  پلاک ۷۲، طبقه اول
تلفن: ۶۶۹۷۸۰۰۰
نمابر: ۶۶۹۷۷۹۹۹
آدرس وب سایت سازمان: www.isojd.ac.ir
شماره پیامک : ۳۰۰۰۴۰۵۵
پست الکترونیک: info@isojd.ac.ir