اولین دوره طرح ملی مناظره اساتید و نخبگان دانشگاهی(بیان)

تاریخ : ۲۹ اسفند ۱۴۰۳

اولین دوره طرح ملی مناظره اساتید و نخبگان دانشگاهی(بیان)