معرفی اعضای شورای مرکزی دوره سوم باشگاه

۲۴ دی ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۸ کد : ۲۱۶۸ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست

دوره سوم

سومین دوره نشست های منطقه ای باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی به صورت مجازی برگزار شد. اعضای شورای مرکزی به شرح زیر می باشند:


منطقه یک:

امیر علی برومند دبیر منطقه، دانشگاه فردوسی مشهد

سایر اعضای شورای مرکزی:
سید صدرا حسینی، دانشگاه شاهرود
محمد پارسایی، دانشگاه صنعتی بیرجند
زهرا گرشاسبی، دانشگاه دامغان
عالیه خالقی ارچگانی، دانشگاه فردوسی مشهد

 


منطقه دو:

 

بهنام رحمانی دبیر منطقه، دانشگاه تهران

سایر اعضای شورای مرکزی:
الهام ابراهیمی، دانشگاه شهید بهشتی
پریا ناصرخاکی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
رومینا قاسمی، دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه قلی زاده، دانشگاه شهید بهشتی
نجمه نوذرپور، دانشگاه تربیت مدرس
محمد موسویان، دانشگاه خوارزمی


منطقه سه:

سینا یزدانی دبیر منطقه، دانشگاه گیلان

سایر اعضای شورای مرکزی:
فاطمه اسدی، دانشگاه گیلان
مصطفی عمادی بالادهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زهرا علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
الهه کاظمی، دانشگاه مازندران


منطقه چهار:

 

یاسمین دباغ کار دبیر منطقه، دانشگاه زنجان

سایر اعضای شورای مرکزی:
نگار خانجانی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
سمیرا کلشی، دانشگاه ارومیه
محمد کوهانی، دانشگاه ارومیه

 

منطقه پنج:

 

آرش بلادی دبیر منطقه، دانشگاه شهید چمران اهواز

سایر اعضای شورای مرکزی:
حدیث پاریاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
فرناز احمدی، دانشگاه شیراز
دنیا حافظی نیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
پارسا قانونی، دانشگاه شهید چمران اهواز

منطقه شش:

 

سپهر دیوان بیگی دبیر منطقه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سایر اعضای شورای مرکزی:
حنان قدیری، دانشگاه ولیعصر رفسنجان
حسین احمدی، دانشگاه هرمزگان
عباس حیدری، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا شریفی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

منطقه هفت:

‌‌‌‌‌‌‌


کوثر طاهریان دبیر منطقه، دانشگاه رازی کرمانشاه

سایر اعضای شورای مرکزی:
میلاد آقایی، دانشگاه پیام نور سنندج
ساناز درویشی، دانشگاه پیام نور کوهدشت
زینب لطفی، دانشگاه بوعلی همدان
کوثر ملک پور، دانشگاه پیام نور ایلام
امیر محمد شهبازی، دانشگاه رازی کرمانشاه
امیر حسین خادم، دانشگاه لرستان

منطقه هشت:

‌‌
سحر قلی زاده طهرانی دبیر منطقه، دانشگاه صنعتی اصفهان

سایر اعضای شورای مرکزی:
رضا روستایی، دانشگاه یزد
فهیمه سرافزاری، دانشگاه یزد
زهرا یوسفی، دانشگاه شهرکرد
مینا کریمی، دانشگاه شهرکرد
ابوالفضل باروتکوب، دانشگاه صنعتی اصفهان
 


نظر شما :