گزارش برگزاری هفده دوره طرح ملی «ایران، مرز پر گهر» منتشر شد

برای اولین‌بار، گزارش جامع برگزاری هفده دوره طرح ملی «ایران، مرز پرگهر» توسط سازمان دانشجویان ایران منتشر شد.
گزارش برگزاری هفده دوره طرح ملی «ایران، مرز پر گهر» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان ایران، گزارش جامع برگزاری هفده دوره طرح ملی «ایران، مرز پر گهر» منتشر شد. در این گزارش که توسط مرکز گردشگری علمی - فرهنگی سازمان دانشجویان ایران تهیه شده است به مستندسازی بازیدها، اردوها و دیگر برنامه های متناسب با اهداف طرح به شکل جامع و مفصل و به تفکیک هر دوره پرداخته شده است. 


شایان ذکر است طرح ملی« ایران، مرز پرگهر» با هدف تقویت روحیه خودباوری و تحقق شعار «ما میتوانیم » در میان دانشگاهیان و نخبگان دانشگاهی سراسر کشور طراحی و اجرا میشود. این طرح به‌منظور آشناسازی دانشجویان و نخبگان با مواریث فرهنگی و تمدنی، پروژه‌های ملی و توانمندی‌های صنعتی، فنّاورانه، علمی - آموزشی و زیربنایی کشور انجام می‌شود. دبیرخانه طرح در مرکز گردشگری علمی - فرهنگی سازمان دانشجویان ایران جهاددانشگاهی مستقر است و واحدهای منتخب جهاددانشگاهی، اردوها را اجرا می‌کنند. این طرح از سال 1384 تا پایان سال تحصیلی 1400 در هفده دوره در سراسر کشور برگزار شده است که طی 2797 اردو، 106100 نفر از دانشجویان و نخبگان دانشگاهی از مقاصد علمی و فرهنگی بازدید کرده‌اند.

 

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: طرح ایران مرز پرگهر ایران مرز پرگهر سازمان دانشجویان ایران جهاددانشگاهی


نظر شما :