گزارش برگزاری ده دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران منتشرشد

برای اولین‌بار گزارش جامع برگزاری ده دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران توسط سازمان دانشجویان ایران منتشر شد.
گزارش برگزاری ده دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران منتشرشد

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان ایران، گزارش برگزاری ده دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران منتشر شد. در این گزارش که توسط مرکز ملی گفتگو،مناظره و آزاداندیشی سازمان دانشجویان ایران تهیه شده است به مستندسازی ده دوره برگزاری مسابقات ملی مناظره دانشجویی به‌شکل جامع و مفصل و به تفکیک هر دوره پرداخته شده است. 
کتاب گزارش مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران مشتمل بر مستندات دَه دوره رقابت در راستای سیاست‌های راهبردی سازمان دانشجویان ایران گردآوری شده است. در این کتاب سعی بر آن بوده تا با دوری‌گزیدن از هرگونه اغراق کلیشه ای مرسوم در ارائه گزارش ها و نیز پرهیز از بزرگ‌نمایی در سطح کمی و کیفی برنامه‌های اجراشده، روایتی ساده و تصویری شفاف از حضور و فعالیت و مشارکت تمامی دست‌اندرکاران ده دوره مسابقات، پیشِ‌روی مخاطب ارجمند نهاده شود. 


اهداف انتشار گزارش:
•    اطلاعات شرکت‌کنندگان و جدول مسابقات به تفکیک هر دوره
•    گزارش تصویری ده دوره مسابقات ملی مناظره
•    لیست اسامی مشارکت کنندگان در دوره‌های نخست از جمله دانشجوها، اساتید داور و  اعضای شورای علمی 
•    ثبت گزاره‌های مناظرات در یازده دوره مسابقات
 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مناظره دانشجویی


نظر شما :