بازدید از سازمان انرژی اتمی در قالب هجدهمین دوره طرح ملی «ایران، مرز پر گهر»

همزمان با سالگرد اولین اردوی طرح ملی «ایران، مرز پر گهر» بازدید از سازمان انرژی اتمی کشور توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و با مشارکت جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برگزار خواهدشد.
بازدید از سازمان انرژی اتمی در قالب هجدهمین دوره طرح ملی «ایران، مرز پر گهر»

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان ایران، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هم‌زمان با سالگرد هجدهمین دوره طرح ملی "ایران، مرزپرگهر" از سازمان انرژی اتمی کشور (شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران) بازدید  خواهند کرد. 
لازم به ذکر است، این بازدید روز دوشنبه 12 تیرماه از ساعت 14 الی 17 و با هدف بازدید نظام‌مند دانشجویان از سازمان انرژی اتمی کشور به عنوان مقصد فناورانه و علمی کشور انجام خواهدشد. 
گفتنی است، طرح ملی «ایران، مرزپرگهر» هر ساله با هدف بازدید نظام‌مند دانشگاهیان از مقاصد فناورانه، تاریخی و طبیعی کشور توسط سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود. این اردو در راستای اجرای این طرح ملی و با هدف مهارت افزایی و آشنایی دانشجویان با بازار کار حوزه‌های تخصصی برگزار می‌شود.
 

کلید واژه ها: ایران مرز پرگهر انرژی اتمی سازمان دانشجویان ایران دانشگاه امیرکبیر


نظر شما :