تقدیر و تشکر رئیس سازمان دانشجویان ایران از فعالیت‌های رییس سابق «مرکز گردشگری علمی-فرهنگی جهاددانشگاهی»

تقدیر و تشکر رئیس سازمان دانشجویان ایران از فعالیت‌های رییس سابق «مرکز گردشگری علمی-فرهنگی جهاددانشگاهی»

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان ایران، رضا فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان ایران، با عنایت به موافقت رییس محترم جهاد دانشگاهی، طی نامه‌ای خطاب به رحیم یعقوب زاده، رئیس سابق مرکز گردشگری علمی-فرهنگی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی از تلاش های صادقانه وی در مدت تصدی مسئولیت مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران قدردانی و تشکر کرد. 
شایان ذکر است، رحیم یعقوب زاده از خردادماه 1394 تا مرداد 1402 ریاست این مرکز را برعهده داشته است. 
گفتنی است، مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران تشکیلاتی است وابسته به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی که براساس اولویت‌های فرهنگی کشور و به منظور برنامه‌ریزی و تدوین و اجرای برنامه‌های سیاحتی و زیارتی و انجام فعالیت‌های ویژه گردشگری برای دانشجویان در ابعاد فرهنگی، آموزشی و علمی تشکیل گردید.
هدف از تأسیس مرکز، تمرکز در سیاستگذاری و هماهنگی تشکیلاتی در فعالیت‌های فرهنگی در امر گردشگری دانشجویان، اهتمام و اقدام به شناساندن مواریث، سنن و آثار مذهبی، تاریخی و ملی در عرصه‌های مختلف، ارائه الگوهای جدید در برنامه‌های فرهنگی و سیاحتی، تقویت روحیه جمع‌گرایی و فعالیت‌های گروهی در میان دانشجویان، آشنایی با دستاوردهای مثبت تاریخی، ملی و فرهنگی سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور برقراری تبادل و تعامل صحیح و مثبت فرهنگی با آنها بوده است.

کلید واژه ها: سازمان دانشجویان ایران جهاددانشگاهی مرکزگردشگری


نظر شما :