بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از "مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی" در قالب اولین دوره طرح «مهرواره فن فرهنگ»

به مناسبت هفته پژوهش، بازدید دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک برگزار شد.
بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از "مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی" در قالب اولین دوره طرح «مهرواره فن فرهنگ»

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، بازدید دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی در قالب اولین دوره طرح «مهرواره فن فرهنگ» برگزار شد.
در این بازدید که به مناسبت هفته پژوهش انجام شد، دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از مرکز مهندسی مبدل ها و منابع تغذیه، مرکز مهندسی و ساخت دکل های حفاری، پژوهشکده گیاهان دارویی و ... بازدید کردند.

گفتنی است طرح "مهرواره فن فرهنگ" با هدف بازدید از دستاوردهای فناورانه صنعتی و اقتصادی با محوریت سازمان دانشجویان ایران و با مشارکت شعب سازمان مستقر در استان تهران طراحی شده است، در این طرح به‌ صورت تخصصی اساتید و دانشجویان دانشگاه های استان تهران با اولویت "نودانشجویان" در قالب اردوهای نظام‌مند یک روزه یا نیم‌روزه از پروژه‌ها و ابر پروژه‌های فناورانه و اماکن صنعتی جهاددانشگاهی بازدید می‌کنند.
 

کلید واژه ها: سازمان دانشجویان ایران جهاددانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس مهرواره فن فرهنگ


نظر شما :