گروه‌های «سخن» و «گمنام» برگزیدگان نیمه‌نهایی مناظرات دانشجویی دانشگاه تهران

گروه‌های «سخن» و «گمنام» برگزیدگان نیمه‌نهایی مناظرات دانشجویی دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان ایران، رقابت نیمه‌نهایی از مرحله دانشگاهی گروه‌های دانشجویی در دوازدهمین دوره مناظرات دانشگاه تهران در مرکز فرهنگی زنده‌یاد کاظمی آشتیانی واقع در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد.
در مناظره نخست از مرحله نیمه‌نهایی تیم سخن با موضع مخالف و تیم آرا با موضع موافق با گزاره «رسانه‌های پیشرفته، یکی از ابزارهای تهاجم فرهنگی هستند» با یکدیگر رقابت کردند که در این مناظره تیم سخن با ارائه استدلال‌های خود بر تیم مقابل فائق و به مرحله دانشگاهی راه یافت.
در دومین مناظره از این مرحله تیم رهپویان‌اندیشه با موضع موافق و تیم گمنام با موضع مخالف با گزاره «علت اصلی شکست خصوصی‌سازی در ایران ضعف در نهادسازی بوده است» رقابت کردند که تیم گمنام با موضع مخالف و با ارائه استدلال‌های دانشجویی خود از نظر هیأت داوران تیم برتر شناخته شد.
بدین‌ترتیب، دو گروه سخن و گمنام، با پیروزی بر رقیبان خود راهی مرحله نهایی دانشگاهی شدند که روز سه‌شنبه اول اسفندماه، ۱۴۰۲ در مرکز فرهنگی زنده‌یاد کاظمی آشتیاتی برگزار می‌شود.
جمال رحیمیان، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، محمدمهدی شهبازی، معاون فرهنگی- اجتماعی دانشگاه تهران، علیرضا خسروی، استاد دانشگاه تهران و الهه بهلول‌بندی، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی این مرحله از مناظرات را داوری کردند.

کلید واژه ها: مناظره دانشجویی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره سازمان دانشجویان ایران جهاددانشگاهی دانشگاه تهران


نظر شما :