فینال مناظره دانشجویان؛ از مهاجرین غیرقانونی تا بررسی رویکرد نمایندگان مجلس

فینال مناظره دانشجویان؛ از مهاجرین غیرقانونی تا بررسی رویکرد نمایندگان مجلس

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان ایران به نقل از ایسنا، مرحله نیمه‌نهایی و نهایی «دوازدهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران» با محوریت موضوعات مهاجرین غیرقانونی، اصلاح ساختار قانون‌گذاری و رویکردهای محلی نمایندگان مجلس، در دانشگاه اصفهان برگزار شد.
مرحله نیمه‌نهایی «دوازدهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران» به‌کوشش سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان در تالار شهید آوینی همین دانشگاه برپا شد. داوری این دوره از مناظرات را حمید نساج، عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان، علی قنبری، عضو هیئت‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان، و حسن ثقفیان، عضو هیئت‌علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، بر عهده داشتند و گروه‌های شرکت‌کننده در این روز عبارت‌اند از: «گفتمان»، «ایران من»، «نیک‌آیین»، «مکث».


مهاجرین غیر قانونی، تهدید امنیتی اول دهه آینده ایران خواهند بود
در مرحله نیمه نهایی مناظره، اولین مناظره بین گروه‌های «ایران من» (دانشگاه آزاد واحد شهرضا) و «گفتمان» (دانشگاه اصفهان) اجرا شد. در این مناظره بحث بر سر گزاره «مهاجرین غیرقانونی، تهدید امنیتی اول دهه آینده ایران خواهند بود» قرار گرفت. «ایران من» موافق و «گفتمان» مخالف این گزاره بود. ابتدا «ایران من» بیان کرد مهاجرت غیرقانونی از جنبه‌های مختلف بر ساختار کشور مهاجرپذیر اثرگذار است. چون مهاجران اصلی در کشور ما افغان‌ها هستند. بر اساس یک نظریه باید بپذیرم که مهاجرت بر امنیت هر کشوری تاثیرگذار است. بیکاری و تورم و فقری که امروز در جامعه خود می‌بینیم بازتابی از همین مهاجرت‌های غیرقانونی است. گفتنی است که به‌خاطر ضعف آموزشی ما همه شغل‌های مهارتی را افغانستانی‌ها به عهده می‌گیرند. گروه «گفتمان» هم اظهار کرد که امنیت ملی وجوه مختلفی دارد، اما به‌طورکلی می‌توان آن را در دو بُعد امنیت داخلی و خارجی تعریف کرد. مهاجرت غیرقانونی مسئله جدی در کشور ما نیست. ما دهه ۱۳۶۰ اولین بار در حد گسترده‌ای با آن روبه‌رو شدیم.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که گروهی بی‌دلیل این مسئله مهاجرت را بزرگ کرده‌اند. این گزاره ادعای بزرگی است که ما نمی‌پذیریم. مهاجرت هرگز نمی‌تواند بحرانی بزرگ و اصلی برای کشور ما باشد. گروه اول بحث را به انحراف می‌کشاند و مهاجرت افغانستانی‌ها را در اولویت نخست مشکلات کشور ما قرار می‌دهد، اما آمار دقیق و مستند ندارد. مهاجرت شاید تهدیدهایی داشته باشد، اما فرصت‌های خودش را هم دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. در نهایت، گروه «ایران من» نظر داوران را جلب کرد و برنده این رقابت اعلام شد.

برای اصلاح ساختار قانون‌گذاری کشور، تمامی شوراهای عالی بایستی منحل شوند
در دومین مناظره دو گروه «نیک‌آیین» (دانشگاه اصفهان) و «مکث» (دانشگاه اصفهان) برای بحث بر سر گزاره «برای اصلاح ساختار قانون‌گذاری کشور، تمامی شوراهای عالی بایستی منحل شوند» روبه‌روی هم نشستند. گروه «نیک‌آیین» و «مکث» به‌ترتیب موافق و مخالف آن بودند. ابتدا گروه «نیک‌آیین» گفت که دولت‌های ما برآمده از انقلاب‌اند و رسالت تاریخی برای خود قائل هستند. دولت‌های ما نهادهایی ایجاد می‌کنند تا حاکمیت خویش را اعمال کنند. شوراها امروزه در قالبی دوگانه رفتار می‌کنند. این شوراها رأی مردم را کنترل و بر آن‌ها اثر می‌گذارد که در پیامد آن تمام زیست اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی زیست‌محیطی ما تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرد. جایگاه حقوقی این شوراهای عالی در قانون اساسی معلوم نیست. آن‌ها در آیین‌نامه خود برای خویش حق تصویب قانون قائل هستند. اما این شوراها اکثراً فرمانی هستند و مردم در پدیداری آن‌ها نقشی نداشته‌اند. گروه «مکث» نیز چنین خاطرنشان کرد: ما مخالفیم. شورای عالی تشکلی است که در همه دنیا وجود دارد و می‌تواند بازوهای مشورتی دولت باشد. البته ممکن است که برخی موازی‌کاری‌ها نیز اتفاق بیفتد. ما با حذف شوراها مخالفیم. واقعیت این است که شوراها مزایایی نیز دارند. آن‌ها بر اساس کمبودها و نیاز ما به‌ وجود آمده‌اند. شوراها نیز می‌توانند تأثیرات مثبت بگذارند و نباید از جز به کل در این گزاره تامل کرد. این شوراها باید باشند، هر چند ممکن است گاهی دچار برخی اشتباهات شوند. شوراهای عالی گاهی هم خوب عمل می‌کنند که نمونه آن شورای عالی فضای مجازی است که در دوران اغتشاشات گذشته با فیلترینگ، تاثیرات مثبتی بر امنیت و سیاست کشور داشت. پس از مشورت داوران این مناظره، گروه «نیک‌آیین» برنده شد و به مرحله نهایی رفت.
در ادامه این دوره از مناظرات، امروز چهارشنبه، ۲ اسفندماه ، رقابت نهایی بین دو گروه «ایران من» و «نیک‌آیین» شکل گرفت. همچنین، دو گروه «گفتمان» و «مکث» بار دیگر و برای رتبه‌بندی با یکدیگر به رقابت پرداختند. همچنین، در آیین اختتامیه، حامد سیار خلج، سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، رضاعلی نوروزی، معاون مالی، اداری و پشتیبانی دانشگاه اصفهان، و حمید نساج، از داوران مسابقه و عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان، به بیان نکاتی پرداختند.
داوری مرحله پایانی مناظرات را غلامرضا قجاوند، مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، حسن ثقفیان، عضو هیئت‌علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، و علی قنبری، عضو هیئت‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان، بر عهده داشتند.
گروه‌های شرکت‌کننده در این روز، «نیک‌آیین» و «ایران من» بودند که به‌منظور تعیین رتبه‌های اول و دوم روبه‌روی هم قرار گرفتند. یک مناظره نیز برای رقابت دو گروه «گفتمان» و «مکث» و مشخص‌شدن نفر سوم هم پیش‌بینی شده بود که به‌دلیل انصراف گروه «مکث» از دانشگاه اصفهان، گروهی دیگر، یعنی گفتمان از همین دانشگاه به مقام سوم رسید.


برای تعدیل رویکردهای محلی نمایندگان مجلس باید نهادی مشابه مجلس سنا در ایران تاسیس شود

در رقابت پایانی و به‌منظور تعیین گروه برتر این دوره از مناظرات، «نیک‌آیین» (دانشگاه اصفهان) و «ایران من» (دانشگاه آزاد واحد شهرضا) روبه‌روی یکدیگر نشستند. گزاره مورد بحث نیز «برای تعدیل رویکردهای محلی نمایندگان مجلس باید نهادی مشابه مجلس سنا در ایران تاسیس شود» بود. گروه «نیک‌آیین» و «ایران من» به‌ترتیب با مواضع موافق و مخالف حضور یافتند.
گروه «نیک‌آیین» این‌گونه آغاز کرد که ما در دنیا نظام‌های یک یا دو پارلمانی داریم که هرکدام خوبی‌ها و معایبی دارند. برای باز شدن بحث می‌توان به زاینده‌رود نگاه کرد. زاینده‌ رود بحران ملی است یا محلی و چه تعداد از نمایندگان در این مورد نظر می‌دهند؟ این مسائل اهمیت دارند. برای نمونه، دریاچه ارومیه زندگی ۱۴ میلیون نفر را تحت‌تأثیر قرار داده است. نظام ما بهتر است دو مجلسی باشد. مجلس سنا همان نهادی است که می‌تواند مشکل ما را حل کند. ماهیت دوگانه مجلس کنونی ما سبب شده است که رویکرد محلی در آن وجود داشته باشد. نمایندگان از یک طرف خود را نماینده مجلس شورای اسلامی می‌دانند و از سوی دیگر به نمایندگی شهر و دیار خود معتقدند. مجلس سنا می‌تواند نمود مجلس ملی باشد.
گروه «ایران من» نیز بیان کرد که بر اساس آمار می‌بینیم که نمایندگان ما رویکردهای محلی کم نداشته‌اند. رویکرد محلی‌گرایی نمایندگان مجلس ما بر اساس شواهد مختلف تأیید می‌شود. همین زاینده‌رود از مسائل مهم بوده که در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است. ولی ما با مجلس سنا مخالفیم، زیرا با تأسیس آن، ارگانی جدید، اما مشابه نهادهای قبلی اضافه می‌شود و موازی‌کاری اتفاق می‌افتد. باید این سؤال را طرح کرد که مجلس سنا در این گزاره معادل کدام مجلس است؟ مشابه آمریکاست یا مشابه ایران قبل از انقلاب یا مجلسی انتزاعی است که اصلاً نمی‌شناسیم. امروزه، نهادهای قانونگذاری ما از حد گذشته و تعدادشان زیاد است. بسیاری از مجالس سنا شکست‌خورده و منحل‌شده هستند. بنابراین، باید از تجربه‌ها استفاده کرد. نباید به گذشته رفت و اشتباهات را، امری که آزموده شده است را از نو تکرار کرد.
بر اساس نظر داوران، پیروز «دوازدهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران» گروه «ایران من» از دانشگاه آزاد واحد شهرضا اعلام شد. البته هر دو گروه «نیک‌آیین» و «ایران من» به مرحله کشوری خواهند رفت و به نمایندگی از جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در آن مسابقات با دیگر گروه‌ها از سراسر کشور به رقابت خواهند پرداخت. در مسابقات کشوری «مناظره دانشجویان ایران» به برنده نهایی نشان فیلسوف گفت‌وگو، خواجه نصیرالدین طوسی، اهدا می‌شود.

 

 

 

کلید واژه ها: سازمان دانشجویان ایران جهاددانشگاهی مناظره دانشجویی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره استان اصفهان


نظر شما :