سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
سازمان دانشجویان ایران ـ جهاد دانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان: مناظرات دانشجویی مکانی برای ابراز اندیشه و دفاع از عقاید است

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، “رضا کامیاب مقدس” در مراسم ششمین دوره مسابقات مناظرات دانشجویی که به میزبانی جهاددانشگاهی استان کرمان برگزار شد از مناظره دانشجویی به عنوان یکی از برنامه های فرهنگی مورد تأیید یاد کرد.

وی مناظرات دانشجویی را یکی از برنامه های فرهنگی جهاددانشگاهی دانست و عنوان کرد: مناظره های دانشجویی مورد حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان است.

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان مناظرات دانشجویی را یکی از موارد، مورد تاکید مقام معظم رهبری ذکر کرد و افزود: هدف از کرسی های آزاد اندیشی، گرفتن نظرات دانشجویان و ایجاد فضایی که دانشجویان بتوانند نظرات خود را بیان کنند، است که این فضاها و برنامه ها تمرینی بر ابراز نظر و تضارب آرا باشد.

وی با بیان این مطلب که در چنین فضاهایی نظرات و عقاید مطرح می شود بدون آنکه مجادله ای صورت گیرد، ادامه داد: برگزاری چنین برنامه هایی زمینه ای را فراهم خواهد کرد تا بتوان در یک فضای نقادانه ظرفیت و تحمل شنیدن نظرات مخالف را داشته باشیم و همچنین نظرات خود را به درستی بیان کنیم.

کامیاب مقدس ریشه این مسابقات را مسابقات فن و بیان در سال های ابتدایی انقلاب دانست و یادآوری کرد: در سال ۱۳۶۷ مسابقات فن و بیان در کشور برگزار می شد.

وی با اشاره به اینکه اکثریت شرکت کنندگان در این مناظرات قشر جوان هستند، خطاب به دانشجویان گفت: دانشجویان باید قدر دورانی که در دانشگاه هستند را بدانند، زیرا دانشگاه مکانی برای کسب تخصص، علم و دانش و همچنین کسب مهارت ها است؛ شایان ذکر است که مهارت ها هستند که در آینده دانشجویان نقش آفرینی می کند، بنابراین از فضای دانشگاه نهایت استفاده را باید برد.

کامیاب مقدس تصریح کرد:نظام ایران قبل از انقلاب یک نظام دیکتاری بود اما انقلاب اسلامی یک حرکت عظیمی در راستای زمینه ساز مشارکت مردمی، مردم سالاری دینی و دموکراسی است، همچنین این تجربه انقلاب نشان داد که اعتماد به جوانان، دانشجویان و اقشار تحصیل کرده، می تواند بسیار مفید و موثر باشد.

وی ادامه داد:جهاددانشگاهی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی است که در سال ۱۳۵۹ و با فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی تاسیس شد و در طول حیات این نهاد، بزرگترین کارهای علمی و تحقیقاتی کشور در این نهاد انقلابی انجام شده است، به طور مثال؛ تاسیس پژوهشگاه رویان که امروز بزرگترین مرکز علمی جهان است یکی از اقدامات شایسته این نهاد است به طوری که به لطف وجود چنین پژوهشگاهی هم اکنون ایران جزء یکی از ۱۰ کشور جهان در دستیابی به دانش سلول های بنیادی است

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان با تاکید برآنکه اعتماد به دانشجویان و جوانان ثمرات بسیار خوبی را به همراه خواهد داشت، بیان کرد: امروز هر کجا که صدای جمهوری اسلامی ایران در منطقه (سوریه، عراق، افغانستان و …) شنیده می شود، فرستنده های رادیویی آن در جهاددانشگاهی تولید می شود و هزاران تولید دیگر که ساخته دست جوانانی است که در اوایل انقلاب کشور به آنها اعتماد کرد.

کامیاب مقدس از خدمت جهاددانشگاهی استان کرمان سخن به میان آورد و اظهار کرد: در استان کرمان بزرگترین کارهای علمی و تحقیقاتی را محققین جهاددانشگاهی استان انجام می دهند و اکنون در زمینه مسایل صنعتی، فیلترهایی نصب شده در معدن مس سرچشمه و میدوک و …، حاصل کار مستقیم محقیقن جهاددانشگاهی است.