سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
سازمان دانشجویان ایران ـ جهاد دانشگاهی

طبیعت «گنجنامه» استان همدان پاکسازی شد

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، اردوی پاکسازی طبیعت «گنجنامه» به همت کانون «همیار محیط» معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد همدان برگزار شد.
فاطمه عزیزی، سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی همدان با تأکید بر لزوم اجرای اردوهای محیط زیستی بیان کرد: اردوی پاکسازی طبیعت «گنجنامه» با همکاری کانون‌های «همیار محیط» و «هگمتانه» که زیر نظر این معاونت فعالیت دارند، با حضورر دانشجویان دختر برگزار شد.
وی افزود: در اجرای این برنامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان و مجتمع تله کابین گنجنامه مشارکت خوبی داشته و دانشجویان را در پاکسازی طبیعت گنجنامه یاری کردند.
عزیزی به گروه های دانشجویی حاضر در این اردوی پاکسازی اشاره و اظهار کرد: دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه علمی کاربردی و موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی همدان در این مراسم مشارکت داشتند.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی همدان با اشاره به حضور مهمانان تابستانی در گنجنامه و لزوم پاکسازی این مکان بیان کرد: دانشجویان در این برنامه فرهنگی علاوه بر پاکسازی محیط به تشویق گردشگران برای حفظ پاکیزگی محیط زیست اقدام کردند.