تحقق الگوی اقتصاد تعاونی، بستر مناسبی برای محقق شدن اهداف نظام اقتصادی سالم است

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۰ کد : ۱۶۰۵ گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی
مناظره هشتم مرحله مقدماتی با گزاره «نظام اقتصادی مبتنی بر تعاون میتواند الگوی بومی نظام اقتصاد اسلامی باشد.» با حضور دو تیم فرهنگ و پویش‌گران نسل دوم به ترتیب به عنوان موافق و مخالف برگزار شد.
تحقق الگوی اقتصاد تعاونی، بستر مناسبی برای محقق شدن اهداف نظام اقتصادی سالم است

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، سیدمحمد آژیراک گفت: تعاون بطور کلی در تمام ساحات اجتماعی مطرح است و به عنوان یک ابزار پیشرفت در ساحت اقتصادی موجب می شود افراد فاقد سرمایه بزرگ، با کنار هم قرار دادن سرمایه های اندک خود، سرمایه های بزرگ خلق و زمینه ورود در کارهای اقتصادی حالل و سودآور را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه تحقق الگوی اقتصاد تعاونی، بستر مناسبی برای محقق شدن اهداف نظام اقتصادی سالم است تصریح کرد: امکان جمع کردن سرمایه های خرد، محلی یا منطقه ای بودن و بکار گرفتن قابلیت محیطی افراد از ویژگی‌هایی است که می‌توان برای تعاونی برشمرد.
وی ادامه داد: بخشی از پیکره نظام اقتصاد جمهوری اسلامی، بخش تعاون است که در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است که برای آن باید برنامه ریزی کرد. بنا به گفته رهبر انقالب ۲۵ درصد اقتصاد ایران باید به بخش تعاونی واگذار شود.
آژیراک اذعان داشت: باید توجه داشت که تعاون وقتی کامل می شود که اولاً، سرمایه فقط مالی نباشد بلکه تخصص و توانمندی را هم شامل شود و ثانیاً، خودش را در کار جمعی هدفمند نشان دهد.
وی افزود: اهداف نظام اقتصاد اسلامی در سه سطح هدف عالی شامل رفاه عمومی، اهداف میانی شامل عدالت، امنیت و رشد اقتصادی و اهداف عملیاتی تقسیم بندی می شود که در اهداف عملیاتی چون مصرف کننده و تولیدکننده از اعضای تعاونی‌ها هستند ما شاهد تثبیت عمومی قیمت ها خواهیم بود و از طرفی افراد در این تعاونی ها یک حق رای و فرصت برابری دارند.
وی تاکید کرد: یکی دیگر از اهداف نظام اقتصاد اسلامی که ما ان را در اقتصاد تعاونی ها میبینیم این است که باعث جلوگیری از احتکار وگران فروشی می‌شود.
علی ابراهیمی با بیان اینکه این گروه با مفهوم بیان شده گزاره مخالف است گفت: به نظر ما نگارش واژه نظام اقتصاد اسلامی در گزاره هم ناصحیح هست چون ما نظام اقتصاد اسلامی بدین نام نداریم و آنچه که در حوزه اقتصاد در اسلام اشاره شده مربوط به حوزه اخلاق اقتصادی بوده و نظام اقتصاد اسلامی را تشکیل نمی دهد.
وی تصریح کرد: در خصوص نظام بانکی ما سه مرجع بزرگ صحبت و مخالفت خود را اعلام کرده اند که برای مثال آقای جوادی آملی رسماً اعلام کردند که نظام بانکداری ما ربوی و دشمن خداوند است.
وی ادامه داد: اگر ما مدعی هستیم که اقتصادی اسلامی داریم اقای موسوی عضو شورای فقهی بیان کردند که ما پانزده سال است که درخواست داده ایم به حوزه که درس اقتصاد اسلامی را اجرا کنند نتوانسته اند.
وی تاکید کرد: آیت الله بروجردی، امام خمینی، مرحوم بهشتی و مرحوم مطهری و رهبری هم هیچ گاه صحبت از نظام اقتصادی نداشتند و آنچه بیان نمودند در خصوص اقتصاد اسلامی بوده است.
ابراهیمی در پایان به طرح سه سوال راهکارهای پولی در دوره های مختلف اقتصادی نظیر تورم، بحران رو نق و رکود چیست؟ در خصوص راهکار ورود و رکود تورمی شما با نظام اقتصادی چه راهکاری را ارائه می‌دهید؟ در حوزه قیمت‌گذاری چه مدل قیمت‌گذاری ای را ارائه می‌دهید قیمت گذاری دولتی یا قیمت گذاری ازاد یا مدل ترکیبی؟ از گروه مقابل پرداخت.
محمدعلی پرواز دوانی از تیم موافق گفت: وقتی ما در اسلام صحبت از خمس، زکات و احکامی در مورد چگونگی معامله داریم یعنی تولیدی وجود دارد که این خود معرف حضور اقتصاد حال آنکه این اقتصاد در دوران پیامبر محدود و در زمان حال پیشرفت نموده است.
وی با بیان اینکه احکام بنا بر اقتضای زمانه دچار تغییراتی می‌شود تصریح کرد: ما قبل از تشکیل حکومت اسلامی یک مدل احکام و بعد از تشکیل حکومت شاهد مدل دیگری از احکام هستیم.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه بیش از چهار دهه از انقلاب می‌گذرد کسی به صورت جدی در فضای اکادمیک دانشگاهی به مسئله تعاون نپرداخته است و باید ببنیم به علت اقتصاد اسلامی یا فاصله گرفتن از اجرای اقتصاد اسلامی بوده است که امروز نمیدانیم رفتار تولید کننده در احکام اسلامی چگونه است یا چه راهکاری را نظام اقتصادی اسلامی در رابطه با تورم و رکود بیان کرده است.
حکیمی خاطرنشان کرد: عمل به الگوی تعاون که یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد اسلامی است در دنیا امروز شدنی است چرا که در کشورهای دیگر هم الگوی موفق تعاون را میبینیم.
در ادامه کیومرث حکیمی گفت: اسلام دین هدایت و نرم‌افزاری برای پیاده سازی سخت افزاری است که در بهترین مسیر نظام اقتصادی قرار دارد.
وی تصریح کرد: در این گزاره مفهوم اقتصاد اسلامی وجود دارد ولی ما معنی و مفهوم مشترکی بین صاحب نظران در این موضوع نداریم که به توافقی رسیده باشند.
حکیمی بیان کرد: نظام اقتصادی به معنی داشتن برنامه برای تولید توزیع و مصرف است که در اسلام وجود ندارد و اصلاً در شان اسلام نیست اسلام دین هدایت است که در صدر اسلام به طور صحیح اجرا شده بود ولی در همان زمان هم واحدهای پولی نظام دینار و درهم بوده است که در روم و ایران باستان استفاده می‌شده است.


نظر شما :