انقلاب ما مظهر تعاون است

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۸ کد : ۱۶۰۶ گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی
سری نهم مناظرات تخصصی حوزه تعاون در مرحله مقدماتی با گزاره «تعاونی ها به ارتقا مردم ساالری در ایران کمک کرده‌اند.» بین تیم فراز به عنوان موافق و فرهنگ‌سازان جوان به عنوان مخالف برگزار شد.
انقلاب ما مظهر تعاون است

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی؛ هانیه روشن منش ابتدا با ارائه ی تعاریف کلید واژه ها به بررسی واژگانی از جمله مردم سالاری از دیدگاه های گوناگون از جمله دیدگاه دموکراسی مشورتی هابرماس و دیدگاه پولیارشی دال پرداخت و گفت: یورگن هابرماس و دموکراسی مشورتی دموکراسی مشورتی بسیج جنبش های اجتماعی در جامعه مدنی کمک مهمی به توسعه دموکراسی کردن و مصداق آن تعاونی است
وی تصریح کرد: در نظریه دمکوراسی کثرتی بیان می کند که باید به اقلیت ها فرصت توزیع قدرت را بدهیم و یک قدرت را به چندین قدرت تبدیل کنیم که در ماده ۴۳ و ۴۴ قانون هم به آن اشاره شده است
وی در خصوص ارتباط تعاونی ها و دموکراسی اذعان داشت: اشتغال زایی از سیاستهای تعاونی هاست که در راستای ارتقای مردم سالاری می باشد از بارزترین کمک هایی که تعاونی ها به دموکراتیک شدن جوامع کردند بحث اشتغال زایی است
وی با تاکید بر اینکه با توجه به شواهد تعاونی ها به ارتقا مردم سالاری در ایران کمک کردند اذعان داشت: تعاونی های بانوان در امر اشتغال زایی بسیار فعال هستند و بحث برابری و ورود خانم‌ها به تعاون مطرح میشود که این عدالت آزادی خواهی و برابری از دغدغه های دموکراسی است.
در ادامه عرفانه نعمتیان از تیم مخالف گفت: فلسفه شکل گیری تعاونی ها بعد از پیروزی انقالب اسالمی بر این اساس بود که در کنار بخش های خصوصی و دولتی، بخشی را داشته باشیم که در آن مردم بتوانند به صورت مستقیم و آسان، خدماتی را دریافت نموده و در آسایش و رفاه باشند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، مردم سالاری یعنی دموکراسی، یعنی خواست مردم! سوال اینجاست که آیا واقعاً تعاونی ها توانسته اند مردم ساالری را شکوفا کنند؟! و خواست مردم را عملی سازند؟!
وی تصریح کرد: تعاونی ها در صورتی باعث شکوفایی مردم سالاری می شوند، که به طور عادالنه در اختیار مردم قرار بگیرند و منافع آنها قابل دسترسی و برای عام مردم فراهم باشند، در حالی که در حال حاضر تعاونی ها توسط افراد نزدیک به سازمان ها و نهاد ها و با استفاده از رانت اطالعاتی، تاسیس شده و همچنین هیچ گونه شفافیت مالی در فعالیت های با ماهیت سهامی عام وجود ندارد.
نعمتیان با اشاره به آیه تعاونوا علی البرّ و التّقوی عملاً چنین اتفقای نیافتناده است و سبک ایرانی_اسلامی یا حتی اسلامی برای تعاونی ها وجود ندارد و آنچه از تعاونی ها میبینیم رانتی است و از رفتار تعاونی ها اینگونه متواتر نمی‌شود که شیوه مدیریت و عملکرد تعاونی ها برای کسب رضایت مردم باشد و از طرفی هم نمیتوان تعداد تعاونی های موفق را دلیل بر مردم سالارانه بودن آنها دانست.
زهرا پورمحسنی در موافقت تیم با گزاره گفت: ما دنبال مردم سالاری صد در صد در این گزاره نیستیم و به کمک مردم سالاری توسط تعاونی ها اشاره می کنیم.
وی ادامه داد: نمونه های اولیه تعاونی، خیرینی هستند که پل، مدرسه، مسجد و حمام ساختند که این نشان دهنده این موضوع است که مردم سرنوشت خود را به دست گرفتند تا سال ۱۳۱۴ که اولین تعاونی روستایی را داشتیم و نقطه آغاز مهمی برای حرکت ما به سمت جامعه دموکراتیک بوده است.
وی تصریح کرد: انقلاب ما مظهر تعاون است و چه حرکتی بالاتر از این ما را به سمت دموکراسی کشانده است؟
مجید عباسی به عنوان موافق گزاره در ادامه بحث مناظره گفت: اشتغال زایی در ۴۰ سال اخیر نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است و در حال حاضر آمار بیکاری ۱۳ درصد و اختلاف طبقاتی در ۳۰ سال گذشته به بیشترین حد خود رسیده است، پس چگونه می توانیم بگوئیم عدالت محقق شده است؟
وی ادامه داد: تنها ده درصد تعاونی های کشور مربوط به بانوان است که نشان دهنده این است تعاونی آن طور که باید و شاید نتوانسته اند بانوان را در این موضوع وارد کنند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون به دلایل مختلف از جمله قوانین اشتباه تعاونی ها نتوانسته اند نقش خود را ایفا کنند اذعان داشت: در حال حاضر ۹۰ درصد اقتصاد ایران دست دولت است و با وجود صد هزار تعاونی در کشور، نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور بین ۳ تا ۵ درصد است در حالی که این عدد باید ۲۵ درصد باشد و این یعنی تعاونی نتوانسته است مردم را در این مضوع مشارکت دهد.
پورمحسنی در جمع بندی مطالب ارائه شده توسط تیم خود با بیان اینکه دموکراسی یک شب حاصل نمی‌شود گفت: اگر تنها یک تعاونی هم به مردم‌سالاری کمک کرده باشد گزاره ما کاملاً درست است.
وی تصریح کرد: مردم سالاری بیشتر از آنکه یک واقعیت عینی باشد که بخواهیم با آمار و ارقام بیان کنیم، یک پذیرش ذهنی است که مردم باور کنند می‌توانند سرنوشت خود را دست بگیرند.
وی با بیان اینکه ما در مسیر موج جهانی شدن تعاونی قرار گرفتیم و همه کشورها را درگیر خود کرده است خاطرنشان کرد: فقط به صرف نفوذ اندیشه تعاون و همراهی آن با مردم، به دیدگاه مردم‌سالاری منجر شده است.

مجید عباسی نیز در زمان پایانی تیم خود گفت: در حالی که تعاونی ها نماد دموکراسی هستند ولی نتوانستند ظهور و بروز داشته باشند و به دلایل مختلف اجازه رشد تعاونی‌ها داده نشده است.
به دلیل وجود قوانین اشتباه شاهد شکل گیری بی عدالتی هایی مثل تعاونی ثامن الحجج یا تعاونی فرهنگیان بوده ایم که مانع رشد و پیشرفت تعاونی ها شده است.


نظر شما :