اولین گام برای توسعه تعاونی‌ها، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات است

۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۱ کد : ۱۶۰۹ گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی
دهمین مناظره از مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «برای تغییر نگرش مردم نسبت به تعاونی‌ها اولین گام ارتقاء سطح کیفی تولیدات و خدمات تعاونی‌هاست.» بین دو تیم فرهنگ به عنوان موافق و جدال احسن به عنوان برگزار شد.
اولین گام برای توسعه تعاونی‌ها، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات است

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، سیدمحمد آژیراک از تیم فرهنگ گفت: تعاونی ها از اواسط قرن ۱۹ تا کنون مسیرهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و با تکیه بر اصول عدالت جویی و مردم سالاری توانسته نظر عموم مردم را به خود جلب کند.
وی افزود: صاحب نظران کشورهای در حال توسعه گسترش و نهادینه کردن فرهنگ تعاون را در باورهای اقشار گوناگون جامعه به شدت دنبال و مورد مطالعه قرار می‌دهند.
وی با اشاره به نتایج مطالعات در سنندج در سال ۹۳ گفت: بین عواملی مانند بهبود کیفیت مستمر محصولات و خدمات و رضایت مشتری در شرکت های تولیدی سنندج رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته و در مطالعه موردی دقیق تری که در تعاونی های مصرف همدان صورت گرفته مشتریان عامل کیفیت گرایی را اولین الویت خود دانسته‌اند.
وی با تاکید بر نقش و اهمیت مشتری و نوع نگاه مردم در شرکت‌ها وسازمان ها و تاثیر مستقیمی که بر رشد و بقای ان سازمان دارد تصریح کرد: از گذشته تا کنون لزوم کسب رضایت مشتری از جمله موضوعات پر اهمیتی برای هر سازمانی بوده است.
وی افزود: با اینکه مردم اطلاعات متوسطی دارند ولی به خاطر وجود عدالت محوری و تثبت قیمت ها، نگرش مثبتی به تعاونی ها داشته اند.
در ادامه امید هاشمیضمن تبیین و تعریف گزاره گفت: در دل گزاره وجود یک حس و نگرش منفی و نارضایتی مردم نسبت به کیفیت تولیدات و خدمات تعاونی ها به صورت مطلق اشاره شده است و اولین گام موثر در حل این چالش ارتقاء سطح کیفی تولیدات و خدمات بعنوان متهم اصلی بیان گردیده است.
وی با تاکید بر لزوم بررسی آماری و تحلیلی نسبت به وضعیت تمامی تعاونی‌های کشور تصریح کرد: در اثر کیفیت پایین تولید و خدمات، اولین ضربه ای است که به مجموعه اقتصادی وارد می شود که تعاونی هم رکن سوم همین مجموعه است، تقاضا به شدت کاهش پیدا میکند.
وی ادامه داد: وقتی به آمار و ارقام رجوع میکنیم متوجه میشویم که تعاونی های بسیار موفقی را در سطح کشور داریم که از درصد بالای رضایت مردم هم نسبت به کیفیت محصولاتشان هم نسبت به خدماتی که دارند ارایه میدهند برخوردار هستند.
وی اذعان داشت: در حال حاضر استخراج ۴۳ درصد از سنگ گچ، ۲۵ درصد سنگ چینی، ۲۳ درصد نمک از تعاونی ها اتفاق می افتد کیفیت بهره برداری این تعاونی ها یاد می کنند چطور در این گزاره قابل توجیه خواهد بود؟
هاشمی با اشاره به مقاله ای با عنوان «تبیین نگرش مردم ایران نسبت به بخش تعاون و شرکتهای تعاونی» نوشته محمد گنجی و محمد کارکنان نصر آبادی گفت: یکی ازمهمترین و اصلی ترین گام های اثر گذار در ایران میزان اگاهی به نقش تبلیغات و اطلاع رسانی نسبت به تعاونی ها است.
محمدعلی پرواز دوانی از تیم موافق در پاسخ به تیم جدال احسن گفت: در مقاله ای که گروه مخالف به آن اشاره کردند حدود ۶۹ درصد مردم هیچ آشنایی با موضوع تعاونی‌ها نداشته ولی نگرش آن‌ها به تعاونی مثبت بوده است که این عدم آشنایی نیز به دلیل نبود تبلیغات نیست بلکه در شهرهای کوچک یا حتی بخش‌های روستایی ما تعاونی ها اصلاً ورود پیدا نکردند.
وی تصریح کرد: تعاونی ها در کشور ما سابقه ای بیش از شش دهه دارد که تا قبل از پیروزی انقلاب یک نهاد تشریفاتی بود که روح تعاون در آن نبود ولی بعد از انقلاب از سوی مسئولین وقت آن زمان تعاونی‌ها به مردم واگذار شد تا دولت ضمن نظارت بر کار آن‌ها، به خواسته ها و نیازهای مردم توجه کند و گذشت زمان موجب شد تا مشکلات تعاونی ها نمود بیشتری پیدا کند.
عاطفه محمودیان از تیم مخالف نیز در ادامه توضیح ادله تیم خود گفت: نگرش از باب روانشناسی یک حالت روانی و عصبی است و تاثیر هدایتی یا پویا بر پاسخ های فرد در برابر کلیه اشیا یا موقعیت هایی دارد که به آن مربوط می‌شود و با این حال نگرش ها را نمی‌توانیم مشاهده کنیم بلکه از رفتار شخص برداشت می‌شود و ما از رفتار به نگرش می‌رسیم.
وی با بیان اینکه باتوجه به امار و ارقام و نظرسنجی ها، مردم از تعاونی‌ها برای رفع نیازهای خودشان فراوان رجوع کردند اذعان داشت: این ادله نشان میدهد نگرش مردم مثبت میباشد با این اوصاف از تیم محترم مقابل ادله خودشان را نسبت به بیان نگرش منفی خواستاریم؟ و همین طور با توجه به تئوری های نظری و آمارهای عملیاتی چگونه اولین گام را، ارتقاء سطح کیفی تولیدات و خدمات تعاونی ها میدانند؟
وی با اشاره به نظریه سه مرحله‌ای کورت خاطرنشان رکد: لوین معتقد است وقتی نگرشی در جامعه شکل گرفت قائدتا تحت تاثیر چند فشار هست و نگرش به دور خودش یک پوسته محکم ایجاد میکند و برای گشودن این پوسته باید انجمادزدایی صورت بگیرد که در این خصوص اولین قدم اطلاع رسانی و بعد شیوه‌های اغنایی است.
وی تاکید کرد: نگرش برخاسته از فرهنگ مادی و معنوی جامعه، خانواده، ارزش‌ها و آرمان‌هاست و نگرش منشا کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی است.
آژیراک در دومین زمان خود گفت: زمانی که رسانه کالا یا محصولی را تبلیغ می‌کنند تا حدودی بر روی نگرش افراد تاثیر میگذارد و حتی با اقناعی که انجام می‌دهد باعث میشود مردم به سوی کالا نامرغوب بروند که در این خصوص باید ببنیم بحث تبلیغات تا کجا جوابگو است و اگر مردم بر اثر تبلیغات برای خرید رجوع کنند بعد از استفاده کالامتوجه میشوند کیفیت با آنچه در تبلیغات است متفاوت است و به همین خاطر ارتقا سطح تولیدات و خدمات تعاونی ها باید به عنوان گام اول قرار گیرد و تبلیغات و اطلاع رسانی بعد از ارتقای کیفیت و بسته بندی مطرح شود.
امیدهاشمی در دفاع از مواضع تیم خود گفت: ما بخش های مختلفی در تعاونی داریم ولی در گروه مقابل فقط تعاونی های مصرف مطرح شد، در حالی شرکت و صنایع تبدیلی خریدار مواد اولیه برخی از تعاونی ها و حتی در برخی محصولات مثل پسته و زعفران سایر کشورها استفاده کننده این محصولات هستند و در واقع تعاونی های ما در کیفیت و خدمات صاحب صادرات و ارزآوری هستند.
چگونه می توانیم نظرسنجی از کیفیت ارزیابی خدمات و تولیدات داشته باشیم در حالی که موضوع تفکیک شناسایی بین کالای دولتی و شرکت خصوصی یا تعاونی برای مردم مشخص نیست؟
مهمترین عامل تاثیرگذار رسانه است و اگر تغییری باید در نگرش صورت بگیرد اولین گام از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش صورت میگیرد.
دوانی در زمان بعدی تیم خود گفت: تعاونی ها برای اقتصاد در حال توسعه مثل کشور ما که احتمال ترقی قیمت ها وجود دارد برخورد جدی با عوامل گرانی میتواند بخشی از مشکالت اقتصادی جامعه را حل کند و ثبات اقتصادی برای سرمایه گزاری و گسترش فعالیت های تولید فراهم کند، البته اگر توسعه شرکت های تعاونی انتخاب صحیح نباشد قطعاً منطقی ترین و بهترین راه خواهد بود.
وی با بیان اینکه اولین گام برای توسعه تعاونی‌ها، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات است گفت: در سال ۱۳۹۳ در بررسی نقاط ضعف و قوت تعاونی های روستایی استان گیلان، با اختلاف دهم درصد کیفیت گرایی و مشتری مداری در اهمیت بیشتری نسبت به اطلاع رسانی و تبلیغات قرار گرفته است.

‌‌‌‌


نظر شما :