با همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی:

برگزاری نشست علمی-ترویجی «روز جهانی بدون خودرو فرصتی مهم برای ترویج حمل و نقل پاک در شهرهای کشور»

گفتگوی زنده با موضوع: «روز جهانی بدون خودرو فرصتی مهم برای ترویج حمل و نقل پاک در شهرهای کشور» از سلسله نشست های علمی-ترویجی باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی دوشنبه ۳۱ شهریور ماه برگزار می شود.
برگزاری نشست علمی-ترویجی «روز جهانی بدون خودرو فرصتی مهم برای ترویج حمل و نقل پاک در شهرهای کشور»

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، گفتگوی زنده با موضوع: «روز جهانی بدون خودرو فرصتی مهم برای ترویج حمل و نقل پاک در شهرهای کشور» از سلسله نشست های علمی-ترویجی باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی به میزبانی یاسمین دباغ کار، دبیر منطقه ۴ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی و دبیر انجمن علمی باغبانی دانشگاه زنجان دوشنبه ۳۱ شهریور ماه با حضور دکتر مهدی حسن زاده (مشاور توسعه حمل و نقل پاک در شهرهای کشور) و مهندس محمد درویش (رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو) برگزار می شود.

 

کلید واژه ها: #محیط_زیست #روز_جهانی_بدون_خودرو #حمل_و_نقل_پاک #آلودگی_هوا


نظر شما :