با همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی

برگزاری نشست علمی ترویجی «مبانی حقوق محیط زیست»

گفتگوی زنده با موضوع: «مبانی حقوق محیط زیست» از سلسله نشست های علمی-ترویجی باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی دوشنبه ۷ مهرماه برگزار می شود.
برگزاری نشست علمی ترویجی «مبانی حقوق محیط زیست»

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، گفتگوی زنده با موضوع: مبانی حقوق محیط زیست (اخلاق محیط زیستی- حقوق محیط زیستی) از سلسله نشست‌های علمی-ترویجی باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی به میزبانی سپهر دیوان بیگی زند، دبیر منطقه ۶ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی دوشنبه ۷ مهر با حضور دکتر غالب قدیری (استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولیعصر رفسنجان) برگزار می‌شود.

کلید واژه ها: #محیط_زیست


نظر شما :