با همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی برگزار شد:

گفتگوی زنده با موضوع « حیوانات اهلی، چالش های محیط زیستی و مسئولیت شهروندی »

گفتگوی زنده با موضوع « حیوانات اهلی، چالش های محیط زیستی و مسئولیت شهروندی » در ادامه سلسه نشست‌های علمی و ترویجی باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی برگزار شد.
گفتگوی زنده با موضوع « حیوانات اهلی، چالش های محیط زیستی و مسئولیت شهروندی »

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی ، در این گفتگو دکتر معماریان در ابتدا به تعاریفی از حیوانات اهلی و حیوانات وحشی پرداخت و بیان کرد حیوانات وحشی (wild) حیواناتی گفته می‌شود که در زیستگاه‌های طبیعی زندگی می‌کنند، در آنجا تکامل یافته و متعلق به طبیعت هستند و نیاز به محیط و شرایط مشخصی برای زندگی دارند؛ در مقابل به حیواناتی که در طی تاریخ زندگی انسان‌ها برای اهداف مختلفی از جمله تولید محصول، تغذیه و نگهبانی دست آموز شده باشند حیوانات اهلی گفته می‌شود. از زمانی که انسان‌ها به‌وجود آمدند به تغییر حیوانات وحشی یا بعبارتی اهلی سازی آنها پرداختند، با افزایش جمعیت انسان‌ها و صنعتی شدن، جمعیت حیوانات اهلی نیز افزایش پیدا کرد و اغلب آنها با عدم مدیریت درست تبدیل به گونه‌های ولگرد، آزاد و بدون مدیریت شدند؛ لذا از آنجایی که محل زندگی حیوانات اهلی در طبیعت نیست حضور آنها در محیط‌های طبیعی خطر مهمی برای حیات وحش محسوب می‌شود. ما باید به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که حیوانات اهلی برای دستورات انسانی آموزش دیده‌اند و جایگاه آنها در کنار انسان‌ها می‌باشد.

وی مهم‌ترین عامل در افزایش حیوانات ولگرد را بحث عدم مدیریت پسماند بیان کرد و همچنین بهترین راهکار مقابله با آن را مدیریت درست و صحیح این امر عنوان کرد و اظهار داشت افرایش جمعیت انسان و به طبع افزایش تولید پسماند باعث افزایش حیوانات و شیوع بیماری‌های مختلف شده است لذا در بحث حقوق شهروندی برای جلوگیری از حضور گونه‌های اهلی بدون سرپرست در محیط‌های انسانی و طبیعی مدیریت مناسب پسماند مهم‌ترین وظیفه به شمار می‌رود.

معماریان در انتها افزود یکی از عوامل آسیب به حیات وحش موضوع ساده غذا دادن شهروندان به حیوانات ولگرد در کوچه و خیابان می‌باشد. این امر با فرض کار خیر و نیک، نتیجه عکس دارد و باعث آسیب بیشتر به این حیوانات می‌شود. بنابراین با در نظر نگرفتن این امر در درجه اول آسیب به خود حیوان و به مراتب آسیب بیشتر به حیات وحش وارد می‌شود.

کلید واژه ها: #محیط_زیست #حیوانات_اهلی #حیات_وحش


نظر شما :