تعاونی‌ها نمونه‌ای عملی از کاربست ایده‌های جمع‌محور در حیات اقتصادی انسان‌ها هستند

۱۶ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۹ کد : ۱۷۰۷ گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی
چهارمین مناظره مرحله نیمه نهایی مسابقات تخصصی مناظره تعاون با گزاره «مساله محوری تعاون توجه به منفعت عمومی در مقابل منفعت فردی است.» با حضور دو تیم در سنگر آزادی به عنوان موافق و تیم فکرت به عنوان مخالف برگزار شد.
تعاونی‌ها نمونه‌ای عملی از کاربست ایده‌های جمع‌محور در حیات اقتصادی انسان‌ها هستند

محمد پیری اولین مناظره کننده تیم در سنگر آزادی گفت: قصد داریم در این مناظره اثبات کنیم که تعاونی از اساس پدید‌ه‌ایست جمع‌گرا که از ابتدا تا به الآن با هدف مقابله با فردگراییِ سودمحورِ متکی به بر بنیادگرایی بازار از نفع جامعه در مقابل بازار دفاع کرده است.
وی در تعریف واژگان گزاره تصریح کرد: واژه Cooperation را اولین بار رابرت آون R.Owen در مقابل واژه رقابت Competition به کار گرفت سپس صاحبنظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی بکار بستند؛ اما پر واضح است که تقابل این واژه با واژه‌ی رقابت چه دلالت جالبی بر تقابل صریح این نهضت بر رقابت و سودجویی فردی دارد.
وی افزود: با انقلاب صنعتی و با گسترش شیوه‌های تولید سرمایه‌دارانه، و شیوه‌های توزیع متکی به بازارِ خود‌تنظیم‌گر، پیامدهایی برای حیات انسان‌ها و محیط زیست بوجود آمده که لازمه‌های اساسی زندگی انسان‌ها را مختل کرده؛ اما جامعه در مقابل این تهدید‌ها منفعل نیست، مقاومت‌های اجتماعی یا به تعبیر پولانی همان ضد‌جنبش‌های حمایتی، همه‌ی آن سازوکارهایی‌ست که جامعه در مقابل بی‌رحمی‌ِ بنیادگرایانه‌ی بازار ترتیب می‌بیند و اتفاقاً نهضت تعاونی‌ها ذیل همین ضد جنبش‌های حمایتی مقوله‌بندی می‌شود.
وی اذعان داشت: ایدئولوگ‌‌های لیبرال با جعل درکی ساده‌انگارانه از منفعت جمعی و گزاره‌هایی موهوم از قبیل: " منفعت فردی به منفعت جمعی منجر می‌شود." (آدام اسمیت) ریشه‌های تولیدیِ تضاد بین کار و سرمایه را نادیده می‌گیرند و هم حیات فردی و هم حیات عمومی انسان را تباه میکنند. اما نهضت تعاونی از همان ابتدا با تکیه بر شیوه‌های دموکراتیک مدیریتی و تولیدی به نحوی رادیکال از زیست جمعی انسان‌ها در مقابل نفع فردی عده‌ای معدود دفاع کرده و کارنامه‌ای درخشان را از خود در تاریخ به ثبت رسانده‌است.
پیری خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها که با وجود نوسان‌ها و بی‌ثباتی‌های دوره‌ای سرمایه‌داری به‌هرحال حیات‌ِ خود را در طول این تاریخ پر فراز و نشیب حفظ کرده‌اند، نمونه‌ای عملی از کاربست ایده‌های جمع‌محور در حیات اقتصادی انسان‌ها هستند، تا حدی که مارکس هم در مجلد اول کتاب کاپیتال از امکان الغای تضاد بین کار و سرمایه در تعاونی‌ها سخن گفته بود.
وی ضمن برشمردن اهداف تعاونی در قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران گفت: ابن‌ها همه به نوعی، با میانجی یا بی میانجی بر متحقق شدن منافع جمعی و عمومی و رجحان آن بر منفعت فردی دلالت دارند.
در ادامه علی چاوشی مناظره کننده تیم فکرت گفت: کلید واژه مساله یا problem معمولاً با پرسش یا questions خلط می شود سه ویژگی مهم دارد و ویژگی اول آن امروزی بودن است که در مقابل آن این سوال مطرح می‌شود که آیا مسئله تعاون با قید امروزین بودنش تقابل منفعت عمومی با منفعت فردی است؟
وی ادامه داد ناظر بودن به کنش نهایی و به چالش کشیدن فرایند رایج یک نهاد دو ویژگی بعدی است که دو سوال که آیا اساساً تقابل منفعت عمومی و فردی یک مساله است؟ تقابل منفعت عمومی و فردی کدام فرایند رایج تعاونی را به چالش کشیده است؟ در مقابل آن طرح می‌شود.
تمایل جمع و فرد برای نهاد تعاون مساله محوری نبوده است
وی در ادامه دلایل مخالفت تیم خود با گزاره گفت: از آنجا که دولت قدرت لازم را دارا می‌باشد، تنها نهادی که می تواند به تقابل منفعت عمومی در برابر منفعت فردی بپردازد دولت است.
وی افزود: اگر واژه تعاون را به تعاونی تقلیل بدهیم تعاونی ها خود متکی به حمایت های دولتی هستند و قدرت پرداختن به منافع عمومی در برابر منافع فردی را ندارند.
وی تصریح کرد: منفعت فردی و منفعت جمعی اجتماع پذیر بوده و هیچگونه تقابلی باهم ندارند چراکه جمع از افراد تشکیل شده است.
علیرضا میردیده در زمان دوم تیم در سنگر آزادی با بیان اینکه امروزه نیز مساله تقابل فردی و جمعی را شاهد هستیم تصریح کرد: مسئله استثمار کارگر در شرکت های خصوصی هنوز هم وجود دارد و یک مسئله جدی است.
وی در پاسخ به تیم مقابل که بیان کرده بودند دولت باید منفعت عمومی رادنبال کند گفت: تعاونی پاسخی به شکست اقتصاد دولتی در کشورهایی نظیر شوروی است، تعاونی نشان می دهد با استفاده از نقاط ضعف اقتصاد دولتی به دنبال عدم تکرارعلت شکست است.
وی ادامه داد: دولت تنها وظیفه تامین امنیت را دارد و مابقی وظایف بر اساس قرارداد شکل میگیرند، وقتی یک دولت سرمایه دار و سرمایه سالار روبه رو هستیم چطور می توان انتظار داشت به منافع کارگر توجه داشته باشد؟
وی با اشاره به اصول تعاونی بر اساس بازنگری اتحادیه تعاونی مثل عضویت اختیاری و آزاد، مشارکت آزاد اعضا، خودگردانی و عدم وابستگی گفت: در تعریفی که اتحادیه بین المللی تعاون ارائه میکند تاکید دارد که منفعت جمعی مورد توجه است و منفعت فردی به گونه ای تامین شود که به فرد دیگری ضرر نرسد.
وی تصریح کرد: در قانون اساسی صحبت از جلوگیری انحصار و احتکار است و این تعاونی است که بر اساس ساختارش مبنی بر مشارکت و همدلی و تعاون می تواند از این مهم جلوگیری نماید.
آرش شهلایی دیگر مناظره کننده تیم فکرت گفت: تیم مقابل از سودجویی صحبت می‌کنند که درهمه جا با آن مقابله می‌شود ولی در این گزاره سودجویی مورد بحث نیست بلکه موضوع منفعت مطرح است.
وی با تاکید بر اینکه رابطه کاملاً مستقیم میان کارکرد بازار وکارکرد عدالت اجتماعی وجود دارد ادامه داد: موسسه هریتج در شاخص آزادی اقتصادی، کارکرد اقتصادها را بر اساس بازار رتبه بندی می کند که تمام کشورهایی که رتبه بالایی در این موسسه دارند رتبه بالایی هم در توسعه انسانی دارند
وی ضمن اشاره به اینکه منفعت با مالکیت گره خورده است تصریح کرد: چگونه می توانیم بگوئیم تعاون که بر اساس سرمایه افراد شکل گرفته است، پایه و اساس آن سرمایه که نمودی از مالکیت است اما منفعت فرد را در مقابل منفعت جمع میبیند؟
میردیده در زمان جمع بندی ادله تیم خود گفت: گروه مقابل از هایک صحبت کردند که خود هایک از کالای عمومی و لزوم دخالت دولت در اقتصاد آزاد صحبت میکند، ما در حال حاضر بحران آموزش، بعداشت، مسکن داریم که نیاز به مداخله دولت دارد.
وی افزود: در کشورهایی مثل فرانسه یا خاورمیانه میبینیم که بحران های زیادی است که اقتصاد آزاد نتواسته پاسخگوی آن باشد که باید تعاونی با آن مقابله کند.
وی تصریح کرد: تعاونی با همدلی و مشارکت آزادی افراد به سمتی حرکت کند که نه اقتصاد دولتی شوروری و نه اقتصاد بینان‌گرای آمریکا نتوانسته به آن سمت برود.
شهلایی از تیم فکرت نیز در زمان جمع بندی گفت: اگر قرار باشد منفعت فرد را در مقابل منفعت جمع قرار دهیم نمی توانیم مالکیت او را به رسمیت شناخته ولی منفعتش را در نظر نگیریم.
وی افزود: ما با ادله اثبات کردیم بازار آزاد منفعت جمع را بهتر پاسخ داده است هرچه کشورها اقتصاد آزادتر داشته باشند، منفعت جمعی بیشتر بوده است.
وی در پایان تاکید کرد: خاستگاه تعاون خاستگاه مارکسیستی نیست چرا که اگر اینگونه بود باید مالکیت را سلب می کرد.


نظر شما :