آغاز طرح پژوهشگر سلام

۲۶ آذر ۱۳۹۹ | ۱۸:۰۷ کد : ۲۱۰۶ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست
طرح پژوهشگر سلام در راستای معرفی پژوهش های دانشجویان و پژوهشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور آغاز شد.

یکی از مشکلات عدیده ما در طول دهه های متوالی وجود شکاف میان فضای دانشگاهی و علمی ما با فضای اجرایی و مدیریتی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بوده است. در واقع علیرغم تلاش های علمی و انجام مطالعات کاربردی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی هنوز نتوانسته ایم در اجرایی شدن این مطالعات گام های موثری برداریم. متاسفانه بسیاری از مطالعات ارزشمند جوانان این مرز و بوم که صرف هزینه های بسیار به سرانجام می رسند، تنها در قفسه کتابخانه ها و پایگاه داده ها جای می گیرند. مطالعاتی که می توانند مشکلات عدیده موجود در مباحث اجرایی را حل کنند.
یکی از عمده ترین دلایل ایجاد این شکاف بین علم و مدیریت نبود بسترهای ارتباطی و تشریح یافته های علمی برای مدیران به زبان کاربردی می باشد. اما امروزه پیشرفت تکنولوژی و وجود بسترهای مختلف این فرصت را برای همه پژوهشگران و مدیران فراهم کرده است که بتوانند این شکاف ایجاد شده را از میان بردارند.
باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی با همکاری موسسه پیشتازان اندیشه نو در همین راستا اقدام به شروع طرح پژوهشگر سلام کرده اند. در این طرح مطاعلات و پایان نامه های دانشجویی از زبان خود دانشجویان و در قالب ویدیوهای ضبط شده تشریح و در آن اهداف، روش ها، نتایج و جنبه های کاربردی مطالعات انجام شده در رفع مشکلات و بحران های محیط زیستی در کشور تشریح خواهد شد.
دانشجویان و پژوهشگران می توانند با معرفی پایان نامه ها و مطالعات کاربردی انجام شده توسظ خود و دیگران به ما در رسیدن به این هدف یاری رسانند. این بستر برای همه محققان و پژوهشگران دانشگاهی جهت معرفی یافته های خود در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی محیا بوده و خروجی های ضبط شده در قالب های مختلف برای ارگان های مرتبط با مطالعات ارسال خواهد شد.


 


نظر شما :