سلسله نشست های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در ایران با همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی برگزار می شود.

نشست اول با محوریت مبانی آلودگی هوا و قانون هوای پاک

بهداشت، ایمنی و محیط زیست از مهمترین مسائلی هستند که هر فرد در هر سطحی در محیط کار و زندگی باید بدان توجه نماید و غفلت از این موضوع صدمات و ضایعات جبران ناپذیری را موجب خواهد شد و چه بسا زندگی فرد و حتی همکاران او را به خطر بیاندازد و آسیب های فراوانی را نیز به محیط زیست وارد سازد که خود جای تامل بسیار است.
نشست اول با محوریت مبانی آلودگی هوا و قانون هوای پاک

اولین نشست از این سلسله نشست ها با توجه به نزدیک شدن به هفته هوای پاک با موضوع مبانی آلودگی هوا و قانون هوای پاک در کشور ۱۴ دی ماه سال جاری به همت موسسه بوم شناسان توسعه پایدار وادی، اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست ایران و انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه ای شده است که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند. به طوری که جهت پایداری زندگی در شهرها نیازمند توجه جدی به منابع آلاینده و به کارگیری استاندارد های لازم در این خصوص هستیم.

در اولین نشست از این سلسله نشست ها ضمن بررسی مبانی و عوامل آلودگی هوا در شهرهای ایران به بررسی وضعیت اجرایی قانون هوای پاک پرداخته و در خصوص چالش های پیش روی اجرای آن در کشور گفتگو خواهد شد. در این نشست دکتر معین الدینی عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه تهران در خصوص مبانی آلودگی هوا و مهندس اشجعی دبیر کمیته صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص قانون هوای پاک به سخنرانی پرداخته و پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان در خصوص مباحث مطرح شده خواهند بود.

شایان ذکر است این نشست با همکاری معاونت آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، انجمن علمی محیط زیست دانشگاه های شهید بهشتی و تربیت مدرس و همچنین کانون محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
 


( ۱ )

نظر شما :