برگزاری درس‌گفتارهای الهیات شهر (رایگان برای اعضای سازمان دانشجویان)

۰۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۱۵ کد : ۲۱۹۹ شُعَب سازمان دانشجویان
چگونه می‌توان در همه لایه‌های بافت شهری خواه برنامه‌ریزی شهری، امنیت آب و غذا، تأمین مسکن و مراقبت‌های بهداشتی یا چالش‌های زیست‌محیطی شهر، پیام الهی را مشاهده کرد و دانش‌های الهیاتی چگونه و با چه روشی اینگونه چالش‌های شهری را برطرف خواهند ساخت و به حل مسأله‌های شهری کمک خواهند کرد؟
برگزاری درس‌گفتارهای الهیات شهر (رایگان برای اعضای سازمان دانشجویان)

مدرسه فلسفه و الهیات سازمان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی، درس‌گفتارهای معنویت و فضای شهری را برگزار می‌کند.
در این سلسله درس‌گفتار برای پاسخ علمی بدین پرسش‌های بنیادین، جستجو و کاوش می‌کنیم:
حضور فعال و پویای خدا در شهر چگونه است؟
آیا خدا در شهر صحبت می‌کند و اگر چنین است چگونه و از کجا صدای خدا را می‌شنویم و کجا شاهد اراده خدا هستیم؟
چگونه می‌توان صدای خدا را در متن شهر تعیین کرد؟ معنویت و ایمان به خدا چگونه با زندگی شهریِ امروزین پیوند می‌خورد؟
چگونه می‌توان در همه لایه‌های بافت شهری خواه برنامه‌ریزی شهری، امنیت آب و غذا، تأمین مسکن و مراقبت‌های بهداشتی یا چالش‌های زیست‌محیطی شهر، پیام الهی را مشاهده کرد و دانش‌های الهیاتی چگونه و با چه روشی اینگونه چالش‌های شهری را برطرف خواهند ساخت و به حل مسأله‌های شهری کمک خواهند کرد؟
نهاد دین (مانند کلیسا در جهان مسیحیت و مسجد، حسینیه، حرم‌ها و مراکز رسمی و غیر رسمی دینی در جهان اسلام) چه نقشی در ابعاد و لایه‌های مختلف زندگی شهری دارد؟

درس‌گفتارها و مدرسان و تاریخ برگزاری:
۱. معنویت و فضای شهری مدرن: دکتر عبدالعزیز ساشادینا (استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج ماسون): ۱۶ بهمن ۹۹
۲. انسان، هندسه و شهر: دکتر حسن بلخاری (استاد دانشگاه تهران): ۲۳ بهمن ۹۹
۳. دین شهری: دکتر جبار رحمانی (استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی): ۳۰ بهمن ۹۹

مهلت ثبت‌نام:
۱۲ بهمن ماه

هزینه ثبت نام:
۲۵ هزار تومان
(رایگان برای اعضای سازمان دانشجویان)

عضویت در سازمان دانشجویان

ثبت نام در کارگاه‌ها


نظر شما :