با همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی برگزار می شود:

رویکردهای زیست بومی در حفاظت از تالاب های بین المللی ایران

باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی با همکاری تشکل های دانشجویی؛ وبینار رویکردهای زیست بومی در حفاظت از تالاب های بین المللی ایران را به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون رامسر و روز جهانی تالابها برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی با همکاری تشکل‌های دانشجویی؛ وبینار رویکردهای زیست بومی در حفاظت از تالاب‌های بین المللی ایران را به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون رامسر و روز جهانی تالاب‌ها برگزار می‌کند.

این وبینار با حضور علی ارواحی (مشاور مدیریت زیست بوم‌های تالابی) روز سه شنبه ۱۴ بهمن از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار خواهد شد.

شرکت در این وبینار برای عموم آزاد و رایگان می‌باشد.


نظر شما :