باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی به مناسبت هفته محیط زیست برگزار کرد:

رویکردهای مشارکتی بدون در نظر گفتن اقتصاد جوامع محلی با شکست مواجه خواهند شد

۰۵ تیر ۱۴۰۰ | ۱۵:۳۲ کد : ۲۵۰۰ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست
صیاد شیخی ئیلانلو در سومین وبینار از مجموعه وبینارهای بخشی از راه حل که در تاریخ ۱۹ خرداد با موضوع نقش رویکردهای مشارکتی در حفاظت از تنوع زیستی برگزار شد بیان کرد: در مشارکت برای حفظ تنوع زیستی مسائل اقتصادی جوامع محلی بایستی جزو بخش‌های ویژه مورد توجه باشد، اگر جوامع محلی و اقتصاد آن‌ها را در نظر نگیریم رویکردهای مشارکتی مانند تجربیات بسیاری با شکست مواجه خواهند شد.
رویکردهای مشارکتی بدون در نظر گفتن اقتصاد جوامع محلی با شکست مواجه خواهند شد

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی؛ صیاد شیخی ئیلانلو دکتری تنوع زیستی دانشگاه تهران در ادامه وبینار گفت: متاسفانه تاکنون در رویکردهای مشارکتی مسائل اقتصادی در نظر گرفته نشده و یا برنامه اقتصادی بسیار ضعیف بوده و در نتیجه مردم محلی تمایلی برای مشارکت نداشته‌اند. نگاه جامع نگرانه در بحث‌های مشارکتی برای حفاظت از تنوع زیستی وجود ندارد.
شیخی در ادامه اذعان داشت: آموزش‌ها در مباحث مشارکتی بسیار ضعیف، مقطعی و بدون ارزیابی انجام می‌شوند. در آموزش حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی از نظر علوم انسانی و روانشناختی جنبه‌های وجود دارد که در نظر گرفته نمی‌شوند و در نتیجه اقدامات صورت گرفته آنگونه که انتظار میرفت کارساز نبوده و یا نتیجه عکس داده‌اند.
وی بهره‌گیری از گروه‌های خاص برای پروژه‌های مشارکتی را یکی دیگر از علل شکست آنها بیان کرد و افزود ما در مباحث مشارکتی باید با همه گروه‌ها و ذی نفعان در ارتباط و تعامل باشیم. توجه به گروه‌های خاص باعث ایجاد تنش و ناپایداری در برنا‌مه‌های مشارکتی خواهد شد. مدیران ما نباید رویه قهری به گروه‌های منتقد داشته باشند، وظیفه مدیران و مسئولان بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها است تا بتوانند در حوزه‌های مدیریتی از تمام ظرفیت‌های موجود بهره ببرند، در غیر اینصورت رویکرد مشارکتی بیشتر تبدیل به شعار خواهد شد تا یک برنامه عملیاتی.

شیخی با اشاره به نقش تشکلهای مردم نهاد و دانشجویی بیان کرد این تشکل‌ها عملاً در برنامه‌های راهبردی و تصمیم سازی‌ها نقشی ندارند. آنها نماینده مردم و جامعه علمی-دانشگاهی در جامعه هستند، اگر بنا باشد در رویکردهای مشارکتی برای حفاظت به مردم و جامعه دانشگاهی توجه شود این تشکل‌ها پل ارتباطی مدیران با جامعه و دانشجویان خواهند بود. متاسفانه وقتی نگاه اشتباهی به رویکرد مشارکت وجود دارد عملاً از این ظرفیت‌ها تا کنون استفاده نشده است.

او در پایان اشاره کرد در خصوص ارتباط با ذی نفعان به جای توجه به واحدها باید به شبکه‌های دانشجویی و مردم نهاد مانند شبکه باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی، اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی محیط زیست و شبکه سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی توجه شود. تا زمانی که ما نگاه‌های جامع نگرانه و اقدامات عملی مبتنی بر توجه همه جانبه در راستای رویکردهای مشارکتی نداشته باشیم و در اجرای رویکردها نگاه های تعصبی و شخصی مدیران را اعمال کنیم وضعیت حفاظت از تنوع زیستی در کشور وضعیت مناسبی نخواهد داشت.
 


نظر شما :