با همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی برگزار شد:

برنامه جامع اطفای حریق برای هر منطقه میتواند باعث کاهش آتش سوزی در جنگل ها شود

دبیر تشکل مردم نهاد نهضت سبز زاگرس
هشتمین وبینار از مجموعه همایش های بخشی از راه حل، با موضوع جنگل های زاگرس، فرصت ها، تهدید ها و رویکردها ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ به صورت آنلاین برگزار شد. این وبینار به مناسبت روز جهانی جنگل و با حضور دکتر حسین بدری پور؛ کارشناس سازمان جنگل ها و مراتع آبخیز داری کشور و مدیر شبکه غیر دولتی تاب آوری و مدیریت پایدار سرزمین، دکتر احمدبیرانوند؛ دکتری سیاست جنگل دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره شمیم جنگل ایران، امید سجادیان، دبیر تشکل مردم نهاد نهضت سبز زاگرس و علی طهماسبی خبرنگار و عضو تیم اطفای حریق جنگل باشگاه کوهنوردی کیان برگزار گردید.
برنامه جامع اطفای حریق برای هر منطقه میتواند باعث کاهش آتش سوزی در جنگل ها شود

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی حسین بدری پور به معرفی کوتاهی از موقعیت جغرافیایی، ویژگی های اکولوژیک، تفاوت های زاگرس شمالی و جنوبی و سپس پیشینه اقدامات دولت در مدیریت جنگل های زاگرس با هدف افزایش راندمان تولید ذغال از سال ۱۳۴۱ و همچنین اجرای طرح هایی همچون طرح کنترل و مقابله با پدیده خشکسالی در سال ۱۳۹۲ و اقدامات شاخص طی دو دهه گذشته پرداخت.
در ادامه ایشان ضمن اشاره به تهدیداتی که زاگرس را به خطر میندازد؛ از جمله، تخریب جنگل و مرتع، قطع درختان به منظور تولید ذغال، وجود دام در جنگل، به معرفی سند جامع حفاظت و مدیریت پایدار بوم سازگان در زاگرس و راهبردهای آن پرداخت.
کارشناس سازمان جنگل ها و مراتع آبخیز داری کشور اذعان داشت از جمله راهبردهای این طرح میتوان به دستیابی به انسجام سازمانی و مدیریت جامع در بوم سازگان زاگرس، سالم سازی و افزایش تاب اوری بوم سازگان زاگرس اشاره کرد و بیان کرد بخش هایی از این سند نیاز به اصلاح دارد که به کمیسیون زیر بنایی دولت ارجاع می شود.
در بخش دوم وبینار، احمد بیرانوند، به مرور سیاست های ملی حوزه جنگل پرداخت و بیان کرد مشکلات اساسی در خصوص مدیریت جنگل های زاگرس، ضعف در فرایند و ساختار سیاست گذاری ها است و علت آن عدم توجه به ظرفیت ها و مشارکت همه گروه های ذینفع به ویژه جوامع محلی است.
وی ادامه داد: لازم است ذینفعان در همه فرآیندهای مدیریت جنگل شامل سیاست گذاری ها، برنامه ریزی، اجرا و پایش مشارکت فعال داشته باشند در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود هر یک از گروهای ذینفع، نقش و مسئولیت خود را بپذیرند.
امید سجادیان در ادامه ضمن بیان مسائل و مشکلات اساسی درخصوص عدم توجه دولت به مسائل و آسیب های حوزه جنگل بیان کرد مردم نیز احساس مسئولیت و مالکیت نسبت به جنگل ها ندارند و دلیل اصلی آن عدم برقراری ارتباط دولت با جوامع ذی نفع است.
او ادامه داد: مردم جوامع محلی بدون دانش نیستند بلکه تجربیاتی که این جوامع وجود دارد، میتواند کمک شایانی به دستیابی به اهداف حفاظت از جنگل ها کند. همچنین مشارکت مردم و تسهیلگران میتواند در راهبرد اهداف مدیریریتی بسیار موثر واقع شود.
وی در آخر ضمن اشاره به آتش سوزی جنگل ها اذعان داشت یک برنامه جامع اطفای حریق برای هر منطقه به صورت مجزا میتواند تا حد زیادی به کاهش آتش سوزی در جنگل ها کمک کند. همچنین دسترسی به نقشه های آتش سوزی بروز و داده های ماهواره ای از دیگر موضوعات بسیار مهم در زمینه کنترل آتش سوزی ها است که سازمان های دولتی میتوانند امکان دسترسی به آنها را تسهیل کنند.
در انتها نیز علی طهماسبی؛ امر مستندسازی در خصوص هر گونه فعالیتی در این حوزه را مهم بیان داشت و بیان کرد رسانه بخش مهم هر فعالیتی است.
وی همچنین ضمن اشاره در خصوص عدم وجود تجهیزات کافی برای اطفای حریق در آتش سوزی ها گفت: جوامع محلی با حداقل امکانات با حریق مقابله میکنند و این عامل سلامت و جان آنها را هر لحظه تهدید میکند.
او در پایان صحبت های خود به نحوه خاموش کردن آتش با استفاده از وسایل ساده و اقدامات لازم پس از اطفای حریق اشاره کردند.
سلسله وبینارهای بخشی از راه حل به همت باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی، گروه مردمی قرار سبز، اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست، انجمن علمی-دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران و با حمایت بیش از ۶۰ تشکل دانشجویی و مردم نهاد در سراسر کشور برگزار گردید.
 


نظر شما :