مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران منتشر کرد:

گزارش‌ پنجمین دوره سلسله نشست‌های چشم‌انداز گردشگری در ایران

گزارش‌های هشت نشست از پنجمین دوره سلسله نشست‌های چشم‌انداز گردشگری در ایران مصادف با هفته گردشگری منتشر شد.
گزارش‌ پنجمین دوره سلسله نشست‌های چشم‌انداز گردشگری در ایران

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، نشست‌های یادشده در موضوعات و محورهای مرتبط با گردشگری به همت مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران با همکاری معاونت‌های فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار می‌شود که حاصل آن‌ها به صورت گزارش در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.
هشت گزارش از نشست‌های برگزارشده با همکاری معاونت‌های فرهنگی جهاددانشگاهی واحد البرز، علوم پزشکی شهید بهشتی، آذربایجان شرقی، لرستان، خراسان جنوبی، زنجان، بوشهر و اصفهان در قالب پنجمین دوره سلسله نشست‌های چشم انداز صنعت گردشگری در ایران می‌باشد مصادف با هفته گردشگری منتشر شد.
اثرات نگهداری و باززنده‌سازی بافت‌های تاریخی بر توسعۀ گردشگری شهری در کلان‌شهر تبریز؛ از آموزش تا مهارت برای دانش‌آموختگان رشته‌های گردشگری؛ چهارچوب توسعۀ گردشگری دینی در جمهوری اسلامی ایران؛ فرصت‌های کارآفرینی در گردشگری با تأکید بر کلان‌شهر کرج؛ رابطۀ متقابل توسعه گردشگری و تولید ثروت ملی؛ تحلیل وضعیت موجود گردشگری پزشکی در ایران؛ آسیب‌ها و چالش‌های تورهای گردشگری بر مقاصد طبیعت‌گردی لرستان و تأثیرات بافت قدیم شهر بوشهر در توسعۀ گردشگری عناوین گزارش‌های منتشره این مرحله می‌باشد که علاقمندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل به لینک … مراجعه کنند.


نظر شما :