دانشجویان فعال محیط زیست بشارت آور خودآگاهی برای جامعه مهندسی و عمومی کشورهستند

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس در دومین همایش محیط پاک با رویکرد تخصصی ذوب شدن یخچال های طبیعی ایران و تاثیر آن بر محیط زیست بابیان اینکه خودآگاهی زمینه طبیعت آگاهی است گفت: شعارهای محیط زیستی را شعارهای بی فایده که مانع کار است می پنداشتیم و مدیران در دهه ۶۰ با تمام توان در جهت رشد اقتصادی و صنعتی کشور قدم بر می‌داشتند و هشدارهای محیط زیستی برای آنها غریبه بود.
دانشجویان فعال محیط زیست بشارت آور خودآگاهی برای جامعه مهندسی و عمومی کشورهستند

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی؛ محمدجواد ناطق تصریح کرد: خودآگاهی که امروز بدان رسیده ایم می تواند طلیعه زندگی سالم باشد و خوشحالیم که حفظ محیط زیست یکی از دغدغه ها شده است.

وی افزود: نمی پنداشتیم که عدم توجه به شعارهای محیط زیستی در دهه ۶۰ امروز گریبان گیر ما شود و مشکلات فراوان برای ما و فرزندانمان ایجاد کند.

وی اذعان داشت: خودآگاهی و طبیعت آگاهی که امروز در محافل مختلف شاهد آن هستیم، نوید خوبی است که قبل از اینکه دیر شود به جبران بپردازیم و کشور را برای نسل های آینده محیط قابل زندگی بسازیم.

وی گفت: دانشجویان فعال محیط زیست و دیگر فعالان محیط زیست را می توان یک بشارت آور خودآگاهی برای جامعه مهندسی و عمومی کشور دانست که پیشتاز این رسالت هستند.

ناطق با تاکید بر اینکه پیشرفت اگر همگام با طبیعت نباشد به فاجعه می انجامد اذعان داشت: مباحث محیط زیستی قطعاً به تمام اندیشه ها و شاخه های علمی رسوخ کرده و متوجه این موضوع شده ایم که محیط زیست حرف مهمی را در انتخاب مسیر می زند.

وی با اشاره به اینکه مدیران ما میخواستند با حداکثر سرعت به پیشرفت صنعتی برسند اظهار کرد: با نادیده گرفتن محیط زیست، هم از طبیعت و هم از تکنولوژی ماندیم که باید با حفظ تعادل به هر دو موضوع پرداخته شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: تمام کره زمین در معرض خطرات ناشی از بی توجهی محیط زیست است گفت: دانشگاه در حد امکانات موجود در دانشگاه از فعالیت های کانون سبز اندیشان دانشگاه و تشکل های فعال در حوزه محیط زیست حمایت می کند تا اینکه بتوانیم منشأ اثری در زندگی خودمان باشیم.

دومین همایش محیط پاک با رویکرد تخصصی ذوب یخچال‌های طبیعی ایران و تاثیر آن بر محیط زیست" به همت کانون سبزاندیشان دانشگاه تربیت مدرس، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس، کمپین هر دانشجو یک آبادگر، باشگاه کوهنوردی و ورزشهای کوهستانی آزادی آمل، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور، باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایران و انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

کلید واژه ها: #محیط_زیست #یخچال_های_طبیعی #محیط_پاک


نظر شما :