نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۶:۴۶ ۱۷

صبح روز شنبه 22 اردیبهشت ماه نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان با حضور دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی، دکتر عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مهدی فاطمی پور معاون فرهنگی و سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها؛ دکتر محمدحسین ساعی رییس دانشگاه سوره؛ سیدحمید مهدیون نماینده دانشگاه آزاد؛ دکتر یعقوب فتح الهی معاون پژوهش و فناوری؛ دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی معاون فرهنگی؛ دکتر علی منتظری رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی و دکتر رضا فریدزاده رییس سازمان دانشجویان این نهاد برگزار شد.

نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
نشست مشترک شورای سیاست گذاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان