شُعَب سازمان دانشجویان - آرشیو

نشست روایت همدلی؛ این بار پای صحبت بانوان خیر استان گیلان

نشست روایت همدلی؛ این بار پای صحبت بانوان خیر استان گیلان

همزمان با روز مبعث پیامبر مهر و رحمت، نشست روایت همدلی با محوریت بررسی فعالیت‌های خیریه در استان گیلان و با حضور تعدادی از بانوان خیر گیلان، از سوی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.

ادامه مطلب