سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
سازمان دانشجویان ایران ـ جهاد دانشگاهی

اولین جلسه شورای هماهنگی ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، اولین جلسه شورای هماهنگی ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران به منظور بررسی فعالیت ها و ارزیابی برنامه های دوره جدید مسابقات مناظره برگزار شد.

نمایندگانی از دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت فرهنگی وزارت علوم، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه پیام نور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این نشست حضور داشتند.

الویت بخشی به بحث آموزش در مسابقات، تأکید بر برگزاری مسابقات درون دانشگاهی، استفاده از گزاره های مرتبط با موضوعات دانشگاهی، تشکیل کارگروه های مرتبط با مسابقات مناظره در دانشگاه ها، لزوم حضور پررنگ تر دانشجویان در مسابقات، ترویج و فضاسازی فرهنگ مناظره، تولید محتوا و آموزش فرهنگ گفت و گو، ارتقای سطح توانمندی در پژوهش، بهره گیری از دانشجویان توانمند، تأکید بر کارکردهای پنهان مسابقات مناظره و افزایش اعتماد به نفس دانشجویان، از موضوعاتی بود که در این نشست به آن ها اشاره شد و مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد جلسات شورای هماهنگی ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران به صورت ماهانه برگزار شود.

لازم به ذکر است، مرحله استانی ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در ۲۸  استان و ۹ دانشگاه در شهر تهران  در سطح دانشگاه های کشور از اسفندماه سال ۹۵ تاکنون در حال برگزاری است.

مسابقات تاکنون با حضور  ۴۶۵  تیم دانشجویی برگزار شده، در ادامه مسیر، ۵ استان و دو دانشگاه در استان تهران نیز مسابقات خود را تا پایان تابستان برای شناسایی  ۴۸ تیم راه یافته به به مرحله منطقه ای ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران اجرا خواهند کرد.

مرحله منطقه ای مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، اواخر مهرماه  و اوایل آبان ماه سال جاری در ۴ منطقه  برگزار خواهد شد.