توانمندسازی و آموزش دانشجویان - آرشیو

دوره آموزشی ازدواج پایدار و خانواده موفق
موسسه فرهنگی آموزشی سپهردانش برگزار می‌کند:

دوره آموزشی ازدواج پایدار و خانواده موفق

موسسه فرهنگی آموزشی سپهردانش دوره آموزشی دوره آموزشی ازدواج پایدار و خانواده موفق با حضور اساتید برجسته حوزه روانشناسی و روانپزشکی برگزار می‌کند.

ادامه مطلب
دوره آموزشی جامع NLP و توسعه فردی
موسسه فرهنگی آموزشی سپهردانش برگزار می‌کند:

دوره آموزشی جامع NLP و توسعه فردی

موسسه فرهنگی آموزشی سپهردانش دوره آموزشی جامع NLP و توسعه فردی با حضور اساتید برجسته حوزه روانشناسی و روانپزشکی برگزار می‌کند.

ادامه مطلب