مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان - آرشیو

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران و سازمان متخصصین و مدیران ایران

تفاهم‌نامه‌ همکاری بین مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران و سازمان متخصصین و مدیران ایران با موضوع همکاری در ارزیابی و صدور "تخصص کارت" و "مهارت کارت" منعقد شد.

ادامه مطلب