همراه با محیط زیست

روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ ها و مناقشات مسلحانه
باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی

روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ ها و مناقشات مسلحانه

سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۱، روز ششم نوامبر را به عنوان «روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست به هنگام جنگ و درگیری‌های مسلحانه» نام‌گذاری کرده است تا افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به تاثیرات زیان¬بار این پدیده صورت گیرد.

ادامه مطلب
برنامه‌های فرهنگی و آموزشی باشگاه دانشجویان محیط زیست در فضای مجازی برقرار است

برنامه‌های فرهنگی و آموزشی باشگاه دانشجویان محیط زیست در فضای مجازی برقرار است

با شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی تجمعات و عدم امکان حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاه ها، باشگاه دانشجویان محیط زیست به برنامه‌ریزی برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در فضای مجازی اقدام نموده است.

ادامه مطلب