روزنگار محیط زیستی

روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ ها و مناقشات مسلحانه
باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی

روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ ها و مناقشات مسلحانه

سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۱، روز ششم نوامبر را به عنوان «روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست به هنگام جنگ و درگیری‌های مسلحانه» نام‌گذاری کرده است تا افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به تاثیرات زیان¬بار این پدیده صورت گیرد.

ادامه مطلب
برگزاری رویداد هفته سفیران زمین به مناسبت روزجهانی زمین پاک و هفته زمین

برگزاری رویداد هفته سفیران زمین به مناسبت روزجهانی زمین پاک و هفته زمین

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه الزهرا (س) با همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی، اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست ایران و ۶ انجمن علمی دانشجویی از دانشگاه های مختلف کشور اقدام به برگزاری رویداد هفته سفیران زمین کرده است.

ادامه مطلب