سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
سازمان دانشجویان ایران ـ جهاد دانشگاهی

اولین جلسه هم اندیشی بررسی کمی کانون های دانشجویی جهاد دانشگاهی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، اولین جلسه هم اندیشی بررسی کمی کانون های دانشجویی جهاد دانشگاهی با محوریت اهداف پنجساله برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی با حضور روسای سازمان ها و مراکز فرهنگی تخصصی جهاد دانشگاهی عصر امروز ۱۴ شهریورماه جاری برگزار شد.

این نشست هم اندیشی با حضور سعید پورعلی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، مهدی کاظمی خالدی، رییس سازمان دانشجویان، علی متقیان، مدیر عامل خبرگزاری ایسنا، حمید فرزام، رییس خبرگزاری قرآنی ایران ایکنا، عادل تقوی، رییس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، سید محمد هاشمی تروجنی، رییس مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی، افسانه بیات، نماینده صندوق دانشجویی، رحیم یعقوب زاده، رییس مرکز گردشگری دانشجویی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

معایب و فواید ساختار تشکیل کانون های دانشجویی، از مهمترین سرفصل هایی بود که در این نشست به آن پرداخته شد و در ذیل آن مصوب شد، سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به عنوان متولی راهبری کانون های دانشجویی، مراکز و سازمان های تخصصی به عنوان نهاد متناظر با کانون های دانشجویی فعالیت کند.