تاثیر مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان درخودمانده

۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | ۲۳:۱۵ کد : ۲۳۸۸ مدرسه بازی‌پردازی مقاله علمی
تاثیر مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان درخودمانده

عنوان مقاله: تاثیر مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان درخودمانده

نویسنده: سیدمحسن اصغری‌نکاح

نشریه: مجله اصول بهداشت روانی

اطلاعات نشریه: منتشر شده در سال ۱۳۹۰، دوره ۱۳، شماره ۴۹، از صفحه ۴۲ تا صفحه ۵۷

 

مقدمه: با توجه به پیشرفت علم پزشکی در دنیای امروز، بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات روانی‌ای که در افراد وجود دارد، قابل درمان شده‌اند. روش‌های زیادی برای این کار وجود دارد و استفاده از انواع بازی‌ها علی‌الخصوص عروسک‌ها، بازی‌های رومیزی و فکری و… کمک شایانی به این فرآیندها می‌کند. به کار بردن بازی همچنین می‌تواند به ما کمک کند که این اختلالات را در دوران کودکی و نوجوانی که درمان راحت‌تر می‌باشد، بهبود دهیم.

 

چکیده: پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر رشد انجام شده است.
روش‌کار: پژوهش به شیوه‌ی اقدام‌پژوهی طرح‌‌محور و در قالب طرح شبه آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه شاهد انجام پذیرفته و جامعه‌ی آماری آن کودکان درخودمانده‌ی سنین پیش‌دبستانی سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ شهر مشهد بوده‌اند. ۱۰ نفر به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون در جلسات بازی‌درمانی عروسکی با میانگین ۲۲ جلسه شرکت داده شده و پیش و پس از مداخله، آزمون مقیاس ارتباط اجتماعی اولیه برای دو گروه اجرا گردید. داده‌‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری یومن‌ویتنی و رتبه‌های علامت‌دار ویلکاکسون تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: در خرده‌آزمون‌های ارتباط چشمی در حیطه‌ی درخواست رفتاری آغازگرانه (012/0=P)، درخواست‌های آغازگرانه‌ی سطح پایین (012/0=P)، پاسخ به یک تعامل اجتماعی (015/0=P)، درخواست‌های رفتاری آغازگرانه‌ی کلی (011/0=P) و در خرده‌مهارت انجام درخواست‌ها (005/0=P) بازی‌درمانی عروسکی به گونه‌ای معنی‌دار اثربخش بوده است. در خرده‌آزمون‌های دستیابی به اشیا (355/0=P)، درخواست کردن آغازگرانه (214/0=P)، اشاره به اشیا (00/1=P) و در مورد خرده‌آزمون دادن اشیا (074/0=P) مداخله اثربخش نبوده است. هم‌چنین یافته‌های کیفی برگرفته از گزارش والدین نیز حکایت از اثربخش بودن مداخله دارد.
نتیجه‌گیری: مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان درخودمانده اثربخش می‌باشد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ببروبازیکن بردگیم بازی‌ رومیزی بازی‌ فکری بازی‌درمانی بازی‌ عروسکی بازی


نظر شما :